ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นิติกรรมและสัญญา/อ้างอิง"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(หน้าที่ถูกสร้างด้วย '{{หัวเรื่อง | เส้น = #8dea80 | พื้น = #9984bc | ชื่อเรื่อง = นิติกร...')
 
ไม่มีความย่อการแก้ไข
<div style="clear:both; font-size:90%">
{{div col}}
* กิตติศักดิ์ ปรกติ. (ม.ป.ป.). [http://www.lawwebservice.com/lawsearch/ArchanKittisak10.pdf ''หลักกฎหมายว่าด้วยสัญญาลอยทางทรัพย์.''] สืบค้นเมื่อ 2556-11-10.
* กฎหมายดีดี. (2555). [http://www.lawdd.net/petitionno?year=2554&type=1 ''คำพิพากษาศาลฎีกา (ปี 2512 ถึงปัจจุบัน).''] สืบค้นเมื่อ 2556-11-10.
* จิ๊ด เศรษฐบุตร. (2554). ''หลักกฎหมายแพ่งลักษณะหนี้.'' (พิมพ์ครั้งที่ 20). กรุงเทพฯ: โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ISBN 9789744665577.
7,210

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์