ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โปรแกรมประมวลคำ"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{ละเมิดลิขสิทธิ์|url=http://www.swc.ac.th/html/supaporn/unit1/unit1.html}}
 
ซอฟต์แวร์ประมวลคำ (Word Processing) เป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์ใช้สำหรับการจัดการกับเอกสารในรูปแบบต่างๆ เช่น จดหมาย บันทึก รายงานการประชุม การจัดทำหนังสือ การทำรายงาน เป็นต้น นอกจากนั้นยังสามารถจัดข้อความในลักษณะต่างๆ  ใส่ภาพประกอบ  แทรกตาราง เพื่อทำให้เอกสารน่าสนใจยิ่งขึ้น  ซึ่งนับว่าโปรแกรมประมวลคำเป็นที่นิยมนำไปใช้งานในองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย
 
7

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์