ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฟิสิกส์สำหรับงานอาคาร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
บรรทัดที่ 3:
 
== การถ่ายเทความร้อนและมวลสาร (Heat and Mass Transfer) ==
*[[ฟิสิกส์สำหรับงานอาคาร /การถ่ายเทความร้อนและมวลสาร/การถ่ายเทความร้อน|===การถ่ายเทความร้อน (Heat Transfer)]]===
*[[ฟิสิกส์สำหรับงานอาคาร /การถ่ายเทความร้อนและมวลสาร/การถ่ายเทมวลสาร|===การถ่ายเทมวลสาร (Mass Transfer)]]===
*[[ฟิสิกส์สำหรับงานอาคาร /การถ่ายเทความร้อนและมวลสาร/การอนุรักษ์พลังงานและมวลสาร|===การอนุรักษ์พลังงานและมวลสาร (Energy and Mass Conservation)]]===
 
== ความร้อน (Heat)==
111

การแก้ไข