ฟิสิกส์สำหรับงานอาคาร

จาก วิกิตำรา
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
มาร่วมกัน เรียนรู้ แบ่งปัน และ ช่วยกันพัฒนาตำราเสรี

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การแก้ไขหน้า

บทนำ (Introduction)[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ระบบการตั้งชื่อ และ หน่วย (Nomenclature and Units)[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

หลักการเบื้องต้นอุณหพลศาสตร์ (Fundamental Thermodynamics)[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

การถ่ายเทความร้อนและมวลสาร (Heat and Mass Transfer)[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

การถ่ายเทความร้อน (Heat Transfer)[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

การถ่ายเทมวลสาร (Mass Transfer)[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

การอนุรักษ์พลังงานและมวลสาร (Energy and Mass Conservation)[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ความร้อน (Heat)[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

อากาศ (Air)[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ความชื้น (Moisture)[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ภาคผนวก (Appendices)[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

อ่านเพิ่มเติม (Further Reading)[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

วิกิตำราภาษาอังกฤษ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

เอกสารอ้างอิง (References)[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]