ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฟิสิกส์สำหรับงานอาคาร"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
</div>
== บทนำ (Introduction) ==
=== หลักการเบื้องต้นอุณหพลศาสตร์ (Fundamental Thermodynamics)===
*[[ฟิสิกส์สำหรับงานอาคาร/บทนำ|บทนำ]]
 
 
=== เอกสารอ้างอิง (References)===
*John D. Howell and Richard O. Buckius, <i>'''Fundamentals of Engineering Thermodynamics'''<i>, McGraw-Hill, 1992. ISBN 0-07-909369-8
*Carl-Eric Hagentoft, <i>'''Introduction to Building Physics'''<i>, Studentlitteratur, Sweden, 2001. ISBN 91-44-01896-7
*[http://web.mit.edu/lienhard/www/ahtt.html <i>'''A Heat Transfer Textbook'''<i>, Johh H. Lienhard IV and John H. Lienhard V]
111

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์