ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฟิสิกส์สำหรับงานอาคาร"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีความย่อการแก้ไข
== การถ่ายเทความร้อนและมวลสาร (Heat and Mass Transfer) ==
===การถ่ายเทความร้อน (Heat Transfer)===
 
===การถ่ายเทมวลสาร (Mass Transfer)===
===การอนุรักษ์พลังงานและมวลสาร (Energy and Mass Conservation)===
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์