หมวดหมู่ค้นหาและติดตาม

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

หน้านี้แสดงรายการหมวดหมู่ค้นหาและติดตามซึ่งซอฟต์แวร์มีเดียวิกิจัดการอัตโนมัติ สามารถเปลี่ยนชื่อเหล่านี้ได้โดยการเปลี่ยนข้อความระบบที่เกี่ยวข้องในเนมสเปซ มีเดียวิกิ

หมวดหมู่ค้นหาและติดตาม ชื่อข้อความ เกณฑ์การรวมหมวดหมู่
หน้าที่มีลิงก์ไฟล์เสีย(25 น)broken-file-categoryหน้ามีลิงก์ไฟล์เสีย (ลิงก์เพื่อฝังตัวไฟล์เมื่อไม่มีไฟล์)
หน้าที่ใช้อาร์กิวเมนต์ซ้ำในการเรียกแม่แบบ(15 น)duplicate-args-categoryหน้านี้มีการเรียกแม่แบบที่ใช้อาร์กิวเมนต์ซ้ำ เช่น {{foo|bar=1|bar=2}} หรือ {{foo|bar|1=baz}}
หน้าที่ความลึกการขยายเกิน(ว่าง)expansion-depth-exceeded-categoryหน้านี้มีความลึกการขยายเกินขีดสูงสุด
หน้าที่มีการเรียกใช้ฟังก์ชันแจงส่วนมากเกินไป(ว่าง)expensive-parserfunction-categoryหน้านี้ใช้ฟังก์ชันตัวแยกวิเคราะห์ (เช่น #ifexist) มากเกินไป ดูที่ Manual:$wgExpensiveParserFunctionLimit
หมวดหมู่ที่ซ่อนอยู่(17 ม)hidden-category-categoryหมวดหมู่นี้มี __HIDDENCAT__ ในเนื้อหาหน้า ซึ่งป้องกันมิให้แสดงในกล่องลิงก์หมวดหมู่ในหน้าโดยปริยาย
หน้าที่มีดัชนี(ว่าง)index-categoryหน้านี้มี __INDEX__ อยู่ (และอยู่ในเนมสเปซซึ่งอนุญาตตัวบ่งชี้นี้) ฉะนั้น โรบอตจึงทำดัชนี้ได้ ซึ่งปกติไม่สามารถทำได้
หน้าที่จำนวนปมเกิน(ว่าง)node-count-exceeded-categoryหน้านี้มีปมเกินจำนวนสูงสุด
หน้าที่ไม่มีดัชนี(94 น)noindex-categoryบอตไม่สามารถทำดัชนีหน้านี้เพราะมีคำสั่งพิเศษ __NOINDEX__ อยู่และอยู่ในเนมสเปซซึ่งอนุญาตตัวบ่งชี้นี้
หน้าที่ใช้ formatnum แต่ไม่ได้มีรูปแบบอาร์กิวเมนต์เป็นตัวเลขที่รับได้(1 น)nonnumeric-formatnumThe page contains a non-numeric argument to the formatnum parser function.
หน้าที่มีอาร์กิวเมนต์แม่แบบถูกสละ(ว่าง)post-expand-template-argument-categoryหน้านี้มีขนาดใหญ่กว่า $wgMaxArticleSize หลังจากขยายอาร์กิวเมนต์ของแม่แบบ (สิ่งที่อยู่ภายในวงเล็บปีกกาสามวง เช่น {{{Foo}}})
หน้าที่มีแม่แบบรวมมาเกินขนาด(ว่าง)post-expand-template-inclusion-categoryการแทนที่แม่แบบทั้งหมดทำให้ขนาดของหน้าใหญ่กว่า $wgMaxArticleSize จึงไม่มีการแทนที่แม่แบบบางตัว
หน้าที่มีชื่อเรื่องแสดงที่ถูกละเลย(4 น)restricted-displaytitle-ignoredหน้ามี {{DISPLAYTITLE}} ที่ถูกละเลย เพราะไม่สมนัยกับชื่อเรื่องแท้จริงของหน้า
หน้าที่ใช้ = เป็นแม่แบบ(ว่าง)template-equals-categoryในหน้ามี {{=}} แต่ไม่ขยายไปยัง = บนวิกินี้ ซึ่งเลิกใช้แล้ว MediaWiki รุ่นในอนาคตจะใช้ {{=}} เป็นฟังก์ชันตัวแยกวิเคราะห์
หน้าที่มีวงวนแม่แบบ(ว่าง)template-loop-categoryหน้านี้มีวงวนแม่แบบ คือ แม่แบบที่เรียกตัวเองซ้ำ
หน้าที่ขีดจำกัดความลึก unstrip เกิน(ว่าง)unstrip-depth-categoryหน้านี้เกินขีดจำกัดความลึกของฟังก์ชัน unstrip
หน้าที่ขีดจำกัดขนาด unstrip เกิน(ว่าง)unstrip-size-categoryThe page exceeds the unstrip size limit.
Pages using Timeline(ว่าง)timeline-tracking-categoryThe page includes a <timeline> tag
หน้าที่มีข้อผิดพลาดการอ้างอิง(3 น)cite-tracking-category-cite-errorหน้าในหมวดหมู่นี้มีข้อผิดพลาดในการใช้ป้ายระบุอ้างอิง
Pages with syntax highlighting errors(3 น)syntaxhighlight-error-categoryThere was an error when attempting to highlight code included on the page.
Pages using deprecated enclose attributes(2 น)syntaxhighlight-enclose-categoryThe syntaxhighlighting on the page uses deprecated enclose syntax.
หน้าที่ใช้ป้ายระบุต้นฉบับที่เลิกใช้งานแล้ว(40 น)syntaxhighlight-source-categoryThe syntaxhighlighting on the page uses deprecated source tags.
Pages using deprecated score attributes(ว่าง)score-deprecated-categoryThese pages use options provided by the Score extension which are deprecated. These are: "override_audio", "override_ogg", and "override_midi".
Pages which use score(ว่าง)score-use-categoryThese pages use the Score extension.
Pages with score rendering errors(ว่าง)score-error-categoryมีข้อผิดพลาดขณะแสดงโน้ตเพลง
Pages using DynamicPageList(16 น)intersection-categoryThe page includes a <DynamicPageList> tag
สไตล์ชีตของสไตล์แม่แบบที่มีข้อผิดพลาด(ว่าง)templatestyles-stylesheet-error-categoryสไตล์แม่แบบที่มีข้อผิดพลาดรอการแก้ไข
หน้าที่มีข้อผิดพลาดกับสไตล์แม่แบบ(ว่าง)templatestyles-page-error-categoryเกิดข้อผิดพลาดขณะกำลังประมวลผลแท็ก <templatestyle/> บนหน้า
MassMessage delivery lists(ว่าง)massmessage-list-categoryThe page is a delivery list for the MassMessage extension.
ไฟล์ที่ไม่มีสัญญาอนุญาตที่เครื่องอ่านได้(287 ฟ)commonsmetadata-trackingcategory-no-licenseไฟล์ไม่มีแม่แบบใบอนุญาตที่เครื่องอ่านได้ใด ๆ
ไฟล์ที่ไม่มีคำอธิบายที่เครื่องอ่านได้(287 ฟ)commonsmetadata-trackingcategory-no-descriptionไฟล์ไม่มีแม่แบบข้อมูลที่เครื่องอ่านได้ใด ๆ หรือเขตข้อมูลคำอธิบายไม่ได้ถูกเติม
ไฟล์ที่ไม่มีเจ้าของที่เครื่องอ่านได้(287 ฟ)commonsmetadata-trackingcategory-no-authorไฟล์ไม่มีแม่แบบข้อมูลที่เครื่องอ่านได้ใด ๆ หรือเขตข้อมูลผู้เขียนไม่ได้ถูกเติม
ไฟล์ที่ไม่มีต้นฉบับที่เครื่องอ่านได้(287 ฟ)commonsmetadata-trackingcategory-no-sourceไฟล์ไม่มีแม่แบบข้อมูลที่เครื่องอ่านได้ใด ๆ หรือเขตข้อมูลต้นฉบับไม่ได้ถูกเติม
ไฟล์ที่ไม่มีสิทธิบัตรที่เครื่องอ่านได้(ว่าง)commonsmetadata-trackingcategory-no-patentไฟล์ไม่มีแม่แบบสิทธิบัตรที่เครื่องอ่านได้
หน้าที่มีข้อผิดพลาดคณิตศาสตร์(2 น)math-tracking-category-errorPages in this category have errors in the usage of math tags.
หน้าที่มีข้อผิดพลาดแสดงผลคณิตศาสตร์(2 น)math-tracking-category-render-errorPages in this category have rendering errors in the math tags.
Pages that use a deprecated format of the chem tags(ว่าง)math-tracking-category-mhchem-deprecationPages in this category use a deprecated format of the chem tags
Pages that use a deprecated format of the math tags(ว่าง)math-tracking-category-texvc-deprecationPages in this category use a deprecated format of the math tags
หน้าที่มีข้อผิดพลาดสคริปต์(1 น)scribunto-common-error-categoryเกิดข้อผิดพลาดขณะประมวลผลมอดูลที่รวมอยู่ในหน้า
มอดูล Scribunto ที่มีข้อผิดพลาด(ว่าง)scribunto-module-with-errors-categoryมอดูลมีข้อผิดพลาดอยู่ข้างใน
Pages with unresolved properties(ว่าง)unresolved-property-categoryThis category lists pages that reference วิกิสนเทศ properties that cannot be found neither by their property ID nor label.
Redirects connected to a วิกิสนเทศ item(ว่าง)connected-redirect-categoryThis category lists redirect pages that are connected to a วิกิสนเทศ item.
หน้าที่มีกราฟ(ว่าง)graph-tracking-categoryThe page includes a <graph> tag.
Pages with obsolete Vega 1.0 graphs(ว่าง)graph-obsolete-categoryThe page includes a <graph> tag that should be updated to version 2.
Pages with broken graphs(ว่าง)graph-broken-categoryThe page includes a <graph> tag with invalid usage.
หน้าที่มีแผนที่(ว่าง)kartographer-tracking-categoryหน้าที่มีแผนที่ในเนื้อหา
หน้าที่มีแผนที่เสีย(ว่าง)kartographer-broken-categoryหน้าที่มีการใช้แผนที่ที่ใช้อย่างไม่ถูกต้อง
หน้าที่ใช้ลิงก์พิเศษ ISBN(28 น)magiclink-tracking-isbnหน้านี้ใช้ลิงก์พิเศษ ISBN วิธีโยกย้ายให้ดูที่ mediawiki.org
หน้าที่ใช้ลิงก์พิเศษ RFC(ว่าง)magiclink-tracking-rfcหน้านี้ใช้ลิงก์พิเศษ RFC วิธีโยกย้ายให้ดูที่ mediawiki.org
หน้าที่ใช้ลิงก์พิเศษ PMID(ว่าง)magiclink-tracking-pmidหน้านี้ใช้ลิงก์พิเศษ PMID วิธีโยกย้ายให้ดูที่ mediawiki.org