หมวดหมู่ค้นหาและติดตาม

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

หน้านี้แสดงรายการหมวดหมู่ค้นหาและติดตามซึ่งซอฟต์แวร์มีเดียวิกิจัดการอัตโนมัติ สามารถเปลี่ยนชื่อเหล่านี้ได้โดยการเปลี่ยนข้อความระบบที่เกี่ยวข้องในเนมสเปซ มีเดียวิกิ

หมวดหมู่ค้นหาและติดตาม ชื่อข้อความ เกณฑ์การรวมหมวดหมู่
หน้าที่มีลิงก์ไฟล์เสีย(24 น)broken-file-categoryหน้ามีลิงก์ไฟล์เสีย (ลิงก์เพื่อฝังตัวไฟล์เมื่อไม่มีไฟล์)
หน้าที่ใช้อาร์กิวเมนต์ซ้ำในการเรียกแม่แบบ(13 น)duplicate-args-categoryหน้านี้มีการเรียกแม่แบบที่ใช้อาร์กิวเมนต์ซ้ำ เช่น {{foo|bar=1|bar=2}} หรือ {{foo|bar|1=baz}}
หน้าที่ความลึกการขยายเกิน(ว่าง)expansion-depth-exceeded-categoryหน้านี้มีความลึกการขยายเกินขีดสูงสุด
หน้าที่มีการเรียกใช้ฟังก์ชันแจงส่วนมากเกินไป(ว่าง)expensive-parserfunction-categoryThe page uses too many expensive parser functions (like #ifexist). See Manual:$wgExpensiveParserFunctionLimit.
หมวดหมู่ที่ซ่อนอยู่(17 ม)hidden-category-categoryหมวดหมู่นี้มี __HIDDENCAT__ ในเนื้อหาหน้า ซึ่งป้องกันมิให้แสดงในกล่องลิงก์หมวดหมู่ในหน้าโดยปริยาย
หน้าที่มีดัชนี(ว่าง)index-categoryหน้านี้มี __INDEX__ อยู่ (และอยู่ในเนมสเปซซึ่งอนุญาตตัวบ่งชี้นี้) ฉะนั้น โรบอตจึงทำดัชนี้ได้ ซึ่งปกติไม่สามารถทำได้
หน้าที่จำนวนปมเกิน(ว่าง)node-count-exceeded-categoryหน้านี้มีปมเกินจำนวนสูงสุด
หน้าที่ไม่มีดัชนี(84 น)noindex-categoryบอตไม่สามารถทำดัชนีหน้านี้เพราะมีคำสั่งพิเศษ __NOINDEX__ อยู่และอยู่ในเนมสเปซซึ่งอนุญาตตัวบ่งชี้นี้
Pages with non-numeric formatnum arguments(ว่าง)nonnumeric-formatnumThe page contains a non-numeric argument to the formatnum parser function.
หน้าที่มีอาร์กิวเมนต์แม่แบบถูกสละ(ว่าง)post-expand-template-argument-categoryหน้านี้มีขนาดใหญ่กว่า $wgMaxArticleSize หลังจากขยายอาร์กิวเมนต์ของแม่แบบ (สิ่งที่อยู่ภายในวงเล็บปีกกาสามวง เช่น {{{Foo}}})
หน้าที่มีแม่แบบรวมมาเกินขนาด(ว่าง)post-expand-template-inclusion-categoryการแทนที่แม่แบบทั้งหมดทำให้ขนาดของหน้าใหญ่กว่า $wgMaxArticleSize จึงไม่มีการแทนที่แม่แบบบางตัว
หน้าที่มีชื่อเรื่องแสดงที่ถูกละเลย(5 น)restricted-displaytitle-ignoredหน้ามี {{DISPLAYTITLE}} ที่ถูกละเลย เพราะไม่สมนัยกับชื่อเรื่องแท้จริงของหน้า
Pages which use = as a template(ว่าง)template-equals-categoryThe page contains {{=}} but on this wiki that does not expand to =. This usage is deprecated; a future MediaWiki version will implement {{=}} as a parser function.
หน้าที่มีวงวนแม่แบบ(ว่าง)template-loop-categoryหน้านี้มีวงวนแม่แบบ คือ แม่แบบที่เรียกตัวเองซ้ำ
Pages using Timeline(ว่าง)timeline-tracking-categoryThe page includes a <timeline> tag
หน้าที่มีข้อผิดพลาดการอ้างอิง(2 น)cite-tracking-category-cite-errorหน้าในหมวดหมู่นี้มีข้อผิดพลาดในการใช้ป้ายระบุอ้างอิง
Pages with syntax highlighting errors(3 น)syntaxhighlight-error-categoryThere was an error when attempting to highlight code included on the page.
Pages using deprecated enclose attributes(ว่าง)syntaxhighlight-enclose-categoryThe syntaxhighlighting on the page uses deprecated enclose syntax.
หน้าที่ใช้ป้ายระบุต้นฉบับที่เลิกใช้งานแล้ว(3 น)syntaxhighlight-source-categoryThe syntaxhighlighting on the page uses deprecated source tags.
Pages using deprecated score attributes(ว่าง)score-deprecated-categoryThese pages use options provided by the Score extension which are deprecated. These are: "override_audio", "override_ogg", and "override_midi".
Pages with score rendering errors(ว่าง)score-error-categoryมีข้อผิดพลาดขณะแสดงโน้ตเพลง
สไตล์ชีตของสไตล์แม่แบบที่มีข้อผิดพลาด(ว่าง)templatestyles-stylesheet-error-categoryสไตล์แม่แบบที่มีข้อผิดพลาดรอการแก้ไข
หน้าที่มีข้อผิดพลาดกับสไตล์แม่แบบ(ว่าง)templatestyles-page-error-categoryเกิดข้อผิดพลาดขณะกำลังประมวลผลแท็ก <templatestyle/> บนหน้า
MassMessage delivery lists(ว่าง)massmessage-list-categoryThe page is a delivery list for the MassMessage extension.
ไฟล์ที่ไม่มีสัญญาอนุญาตที่เครื่องอ่านได้(ว่าง)commonsmetadata-trackingcategory-no-licenseThe file does not have any machine-readable license template.
ไฟล์ที่ไม่มีคำอธิบายที่เครื่องอ่านได้(ว่าง)commonsmetadata-trackingcategory-no-descriptionThe file does not have a machine-readable information template, or its description field is not filled out.
ไฟล์ที่ไม่มีเจ้าของที่เครื่องอ่านได้(ว่าง)commonsmetadata-trackingcategory-no-authorThe file does not have a machine-readable information template, or its author field is not filled out.
ไฟล์ที่ไม่มีต้นฉบับที่เครื่องอ่านได้(ว่าง)commonsmetadata-trackingcategory-no-sourceThe file does not have a machine-readable information template, or its source field is not filled out.
ไฟล์ที่ไม่มีสิทธิบัตรที่เครื่องอ่านได้(ว่าง)commonsmetadata-trackingcategory-no-patentThe file does not have a machine-readable patent template.
Pages with math errors(ว่าง)math-tracking-category-errorPages in this category have errors in the usage of math tags.
Pages with math render errors(ว่าง)math-tracking-category-render-errorPages in this category have rendering errors in the math tags.
หน้าที่มีสคริปต์ผิดพลาด(1 น)scribunto-common-error-categoryเกิดความผิดพลาดขณะประมวลผลมอดูลที่รวมอยู่ในหน้า
มอดูลสกรีบุนโทที่มีความผิดพลาด(ว่าง)scribunto-module-with-errors-categoryมอดูลที่มีความผิดพลาดอยู่ข้างใน
Pages with unresolved properties(ว่าง)unresolved-property-categoryThis category lists pages that reference วิกิสนเทศ properties that cannot be found neither by their property ID nor label.
Redirects connected to a วิกิสนเทศ item(1 น)connected-redirect-categoryThis category lists redirect pages that are connected to a วิกิสนเทศ item.
หน้าที่มีกราฟ(ว่าง)graph-tracking-categoryThe page includes a <graph> tag.
Pages with obsolete Vega 1.0 graphs(ว่าง)graph-obsolete-categoryThe page includes a <graph> tag that should be updated to version 2.
Pages with broken graphs(ว่าง)graph-broken-categoryThe page includes a <graph> tag with invalid usage.
Pages with maps(ว่าง)kartographer-tracking-categoryThe page includes a map
Pages with broken maps(ว่าง)kartographer-broken-categoryThe page includes an invalid map usage
หน้าที่ใช้ลิงก์พิเศษ ISBN(22 น)magiclink-tracking-isbnหน้านี้ใช้ลิงก์พิเศษ ISBN วิธีโยกย้ายให้ดูที่ mediawiki.org
หน้าที่ใช้ลิงก์พิเศษ RFC(ว่าง)magiclink-tracking-rfcหน้านี้ใช้ลิงก์พิเศษ RFC วิธีโยกย้ายให้ดูที่ mediawiki.org
หน้าที่ใช้ลิงก์พิเศษ PMID(ว่าง)magiclink-tracking-pmidหน้านี้ใช้ลิงก์พิเศษ PMID วิธีโยกย้ายให้ดูที่ mediawiki.org