หมวดหมู่:หน้าที่ใช้ป้ายระบุต้นฉบับที่เลิกใช้งานแล้ว

จาก วิกิตำรา

หน้าในหมวดหมู่ "หน้าที่ใช้ป้ายระบุต้นฉบับที่เลิกใช้งานแล้ว"

การเพิ่มเติมล่าสุด การดัดแปรเพิ่มเติมล่าสุด
 1. ภาษามาร์กอัปข้อความหลายมิติ/acronym
 2. ภาษามาร์กอัปข้อความหลายมิติ/ตัวอย่างเว็บไซต์
 3. ภาษามาร์กอัปข้อความหลายมิติ/abbr
 4. ภาษามาร์กอัปข้อความหลายมิติ/a
 5. ภาษามาร์กอัปข้อความหลายมิติ/doctype
 6. ภาษามาร์กอัปข้อความหลายมิติ/comment
 7. ภาษามาร์กอัปข้อความหลายมิติ/เริ่มต้น
 8. ภาษาไพทอน/เฮลโลเวิลด์
 9. คู่มือการใช้ไพวิกิพีเดีย/นิพจน์ปรกติในไพวิกิพีเดีย
 10. ไลบรารีแม่แบบมาตรฐานของภาษาซีพลัสพลัส/vector
 1. ภาษามาร์กอัปข้อความหลายมิติ/abbr
 2. ภาษามาร์กอัปข้อความหลายมิติ/ตัวอย่างเว็บไซต์
 3. ภาษามาร์กอัปข้อความหลายมิติ/acronym
 4. ภาษามาร์กอัปข้อความหลายมิติ/เริ่มต้น
 5. ภาษามาร์กอัปข้อความหลายมิติ/comment
 6. ภาษามาร์กอัปข้อความหลายมิติ/doctype
 7. ภาษามาร์กอัปข้อความหลายมิติ/a
 8. ภาษาพีเอชพี/ตัวดำเนินการ
 9. ภาษาพีเอชพี/ประเภทของตัวแปร/ข้อความ
 10. ภาษาพีเอชพี/ประเภทของตัวแปร/Arrays

40 หน้าต่อไปนี้อยู่ในหมวดหมู่นี้ จากทั้งหมด 40 หน้า

อักษรไทย

อักษรโรมัน a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z