ข้ามไปเนื้อหา

ภาษามาร์กอัปข้อความหลายมิติ/ตัวอย่างเว็บไซต์

จาก วิกิตำรา

HTML 5

HTML 5
ตำราอ้างอิง HTML
หน้าหลัก
สารบัญ
เริ่มต้น
ดูภาษาดีไซน์เว็บอื่น ๆ

นี่คือหน้าตัวอย่างเพื่อแสดงตัวอย่างบางแท็กใน HTML

ย่อหน้า[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

<p>ย่อหน้าแรกของหน้า......</p>
<p>[[w:Lorem ipsum|Lorem ipsum]] dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.</p>

ได้

ย่อหน้าแรกของหน้า......

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.