ภาษาพีเอชพี/รูปแบบคำสั่งพื้นฐาน/ออกจาก HTML

จาก วิกิตำรา

ออกจาก HTML[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

เมื่อ PHP ทำการวิเคราะห์ไฟล์ จะมีการหา แท็กเปิด และ แท็กปิด ที่จะเป็นตัวบอกให้ PHP เริ่มและหยุดทำการแปลโค๊ดระหว่างแท็กทั้งสอง การวิเคราะห์ในรูปแบบนี้ทำให้สามารถนำโค๊ด PHP ไปใส่ได้ในไฟล์หลากหลายประเภท เนื่องจาก PHP parser จะมองข้ามทุกอย่างที่อยู่นอกแท็กเปิดปิดนั้น ส่วนใหญ่แล้วจะพบเห็นการนำโค๊ด php ไปใส่ในเอกสาร HTML อย่างในตัวอย่าง

 <p>PHP parser จะข้ามส่วนนี้</p>
 <?php echo 'PHP parser จะทำการแปล'; ?>
 <p>PHP parser จะข้ามส่วนนี้เช่นกัน</p>

หรือจะทำแบบซับซ้อนมากขึ้น:

<?php
  if ($expression) { 
     ?>
     <strong>This is true.</strong>
     <?php 
  } else { 
    ?>
    <strong>This is false.</strong>
    <?php 
  }
?>

โค๊ดข้างบนสามารถทำงานได้ตามที่ต้องการ เพราะว่าเมื่อ PHP เจอกับ ?>(แท็กปิด) ก็จะเริ่มทำการแสดงผลสิ่งที่เจอไปโดยไม่มีการวิเคราะห์จนกว่าจะเจอ <?php(แท็กเปิด) ตัวอื่น โดยการแสดงผลข้อความขนาดใหญ่นั้น การวาง ข้อความ นอกแท็ก php จะมีประสิทธิภาพมากกว่าส่งข้อความทั้งหมดเข้า ฟังก์ชัน echo() หรือ print()

การเปิดปิดแท็กนั้นมีอยู่ 4 วิธี[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

 1. <?php ?>
 2. <script language="php"> <script>
 3. <? ?> - Short tag
 4. <% %> - ASP style tag

โดยแบบที่ 3 และ 4 สามารถเปิดปิดการใช้งานได้ใน php.ini มีบางคนกล่าวว่าแบบที่ 3 และ 4 นั้นถึงจะสะดวกกว่า แต่เคลื่อนย้ายได้น้อยกว่า และโดยปกติไม่แนะนำให้ใช้
ส่วนมากตามบทความสอนต่าง ๆ จะใช้ แท็กแบบที่ 1 กันมากที่สุดและเป็นแท็กที่แนะนำให้ใช้

สารบัญ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

 1. ออกจาก HTML
 2. วิธีการขั้นบรรทัด
 3. วิธีใช้หมายเหตุ