ภาษาพีเอชพี/รูปแบบคำสั่งพื้นฐาน/วิธีการขั้นบรรทัด

จาก วิกิตำรา

การคั่นบรรทัด หรือ การปิดคำสั่งของแต่ละบรรทัดของโปรแกรมในภาษา PHP ก็คล้ายเช่นเดียวกับในภาษา C หรือ Perl โดยการใช้เครื่องหมาย Semicolon (;) ในแต่ละบรรทัด

แท็กปิด ( ?> ) ก็สามารถใช้ในการปิดคำสั่งได้เช่นกัน ตามตัวอย่างดังนี้:

  <?php
    echo "This is a test";
   ?>
  <?php echo "This is a test" ?>สารบัญ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

 1. ออกจาก HTML
 2. วิธีการขั้นบรรทัด
 3. วิธีใช้หมายเหตุ