ข้ามไปเนื้อหา

ภาษาไพทอน/เฮลโลเวิลด์

จาก วิกิตำรา

โปรแกรมเฮลโลเวิลด์ที่เขียนด้วยภาษาไพทอนจะมีลักษณะแบบนี้

print('Hello, World!')

ซึ่งจะแสดงผลดังนี้

Hello, World!
(ขึ้นบรรทัดใหม่)

หรือถ้าไม่ต้องการให้ขึ้นบรรทัดใหม่ให้ใช้ฟังก์ชัน sys.stdout.write() แทน print() ดังนี้

import sys
sys.stdout.write('Hello, World!')

ซึ่งจะแสดงผลเป็น

Hello, World!
(ฟังก์ชันส่งค่าจำนวนอักขระ (ในที่นี้คือ 13 ตัวอักษร) กลับมา)