ภาษาพีเอชพี/ประเภทของตัวแปร/Objects

จาก วิกิตำรา

Objects[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

การสร้าง object ใหม่ นั้นทำได้โดยใช้คำสั่ง new เพื่อสร้าง instance

<?php
class foo
{
  function do_foo()
  {
    echo "Doing foo."; 
  }
}

$bar = new foo;
$bar->do_foo();
?>

การแปลงเป็น object[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ถ้า object แปลงเป็น object จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ส่วนถ้าเป็นค่าชนิดอื่น ๆ แปลงเป็น object จะมีการสร้าง instance ของ stdClass class ขึ้น

โดยถ้าแปลงจาก NULL ตัว instance ที่เกิดขึ้นจะว่างเปล่า

ถ้าแปลงจาก array แล้ว index จะเป็นชื่อของ property และเก็บค่านั้น ๆ ไว้ด้วย

ส่วนการแปลงจากชนิดอื่น ๆ member ชื่อ scalar จะเป็นตัวเก็บค่า

<?php
$obj = (object) 'ciao';
echo $obj->scalar; // outputs 'ciao'
?>