ภาษาพีเอชพี/ประเภทของตัวแปร

จาก วิกิตำรา
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

เนื้อหาในหมวดนี้[แก้ไข]

  1. คำนำ ระดับการพัฒนา: 100% (ณ วันที่ 11 พ.ค. 2552)
  2. บูลีน (Booleans) ระดับการพัฒนา: 100% (ณ วันที่ 11 พ.ค. 2552)
  3. จำนวนเต็ม (Integers) ระดับการพัฒนา: 100% (ณ วันที่ 12 พ.ค. 2552)
  4. จำนวนทศนิยม (Floating numbers) ระดับการพัฒนา: 100% (ณ วันที่ 12 พ.ค. 2552)
  5. ข้อความ (Strings) ระดับการพัฒนา: 100% (ณ วันที่ 13 พ.ค. 2552)
  6. Arrays ระดับการพัฒนา: 100% (ณ วันที่ 14 พ.ค. 2552)
  7. Objects ระดับการพัฒนา: 100% (ณ วันที่ 14 พ.ค. 2552)
  8. Resources ระดับการพัฒนา: 100% (ณ วันที่ 14 พ.ค. 2552)
  9. NULL ระดับการพัฒนา: 100% (ณ วันที่ 14 พ.ค. 2552)