ภาษาพีเอชพี/ประเภทของตัวแปร/Resources

จาก วิกิตำรา

Resources[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ชนิด resource เป็นชนิดพิเศษ อ้างอิงถึง ทรัพยากรภายนอก (external resource) โดย resource จะถูกใช้งานและสร้างโดยฟังค์ชั่นพิเศษ

การแปลงเป็น resource[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

เนื่องจาก resource เก็บตัวจัดการพิเศษสำหรับ การเปิดไฟล์ เชื่อมต่อฐานข้อมูลและอื่น ๆ ดังนั้นการแปลงตัวแปรชนิดอื่นเป็น resource จึงไม่เกิดประโยชน์

Freeing resources[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]