ภาษาพีเอชพี/ประเภทของตัวแปร/คำนำ

จาก วิกิตำรา

บทนำ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

PHP สนับสนุน ชนิดตัวแปรพื้นฐาน 8 ชนิด

แบบสเกลาร์ 4 ชนิด
แบบผสม 2 ชนิด
แบบพิเศษ 2 ชนิด

โดยชนิดของตัวแปรนั้นผู้ใช้ไม่ได้เป็นคนเลือก แต่ว่าจะถูกเลือกให้โดยอัตโนมัติตอนที่มีการแปลภาษา PHP และชนิดของตัวแปรที่จะถูกกำหนดนั้นขึ้นอยู่กับสิ่งที่ตัวแปรเก็บไว้ ถ้าต้องการกำหนดชนิดให้กับตัวแปรหลังจากการประกาศตัวแปร นั้นสามารถทำได้โดยใช้ฟังก์ชัน settype()

<?php
$a_bool = TRUE;  // ตัวแปรบูลลีน
$a_str = "foo"; // ตัวแปรสตริง
$a_str2 = 'foo'; // ตัวแปรสตริง
$an_int = 12;   // ตัวแปรอินทิเจอะ

echo gettype($a_bool); // แสดงผล: boolean
echo gettype($a_str); // แสดงผล: string

// ถ้าตัวแปร $an_int เป็น integer ให้บวกค่าเพิ่มอีก 4
if (is_int($an_int)) {
  $an_int += 4;
}

// ถ้า $a_bool เป็นตัวแปร string ให้แสดงข้อความ
// (ผลลัพธ์คือ ไม่มีการแสดงข้อความใด ๆ )
if (is_string($a_bool)) {
  echo "String: $a_bool";
}
?>

คำแนะนำ - ถ้าต้องการจะตรวจสอบชนิดของตัวแปรแบบเจาะจง อย่าใช้ gettype() แต่ควรใช้ is_type() จะดีกว่า