พูดคุย:ปาปารัสซี่ บนมุมมองของนักกฎหมาย

ไม่รองรับเนื้อหาของหน้าในภาษาอื่น
จาก วิกิตำรา

ข้อบกพร่องของบทความ[แก้ไขต้นฉบับ]

บทความนี้ไม่ถูกต้องแม่นยำ เช่น เรื่อง "ความผิดทางประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์" แต่ในกฎหมายแพ่งไม่มีความผิด ความผิดมีแต่ในกฎหมายอาญา

นอกไปจากความจำเป็นต้องปรับปรุงบทความในด้านรูปแบบและภาษาแล้ว เนื้อหาส่วนใหญ่ยังไม่เป็นตำรา ไม่ได้อธิบายถึงการใช้กฎหมาย ไม่ได้ให้หรือตั้งอยู่บนความรู้ทางกฎหมายที่ถูกต้อง แต่เป็นการรวบรวมเนื้อหาสาระพันมา แล้วอธิบายตามความเข้าใจของผู้เขียนเอง ซึ่งถูกบ้างไม่ถูกบ้าง อีกประการหนึ่ง หัวเรื่องว่า "มุมมองของนักกฎหมาย" แต่หลาย ๆ ส่วนก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกฎหมายและไม่ได้ว่าด้วยมุมมองของนักกฎหมาย ซึ่งถ้าว่าด้วยมุมมองของนักกฎหมายแล้ว ประกอบสภาพในปัจจุบันนี้แล้ว ก็น่าจะไปอยู่ในวิกิพีเดียมากกว่า อนึ่ง ความจริงแล้วนื้อหาในนี้เป็นส่วนหนึ่งว่าด้วยละเมิดและความผิดอาญาบางประการ ถ้ามีบทความแล้ว ก็อาจแจ้งลบในภายหลังได้ จึงมาตั้งข้อสังเกตเท่านั้นว่า บทความไม่ถูกต้องแม่นยำ และไม่เป็นตำรา

--Aristitleism (พูดคุย) 23:10, 17 กรกฎาคม 2555 (ICT)

หากปรับปรุงได้ก็ต้องเป็นธุระให้ด้วย หรือ เปลี่ยนชื่อเสียใหม่ หากเกินกว่าจะดำเนินการใดๆ ได้ ขอดำเนินการตามที่เห็นร่วมกัน --Sasakubo1717 (พูดคุย) 11:25, 18 กรกฎาคม 2555 (ICT)
  1. ไว้ผมเขียนเรื่องละเมิดและเรื่องความผิดอาญาที่เกี่ยวข้องแล้ว ค่อยมาแจ้งลบภายหลังครับ ทั้งนี้ ผมบอกไม่ได้ว่าจะเริ่มบทความละเมิดและอื่น ๆ เมื่อไร (ตอนนี้ขอเอาขายฝากก่อนนะครับ 55 ประกอบกับเขียนตำรากฎหมาย ไม่ใช่วันสองวันก็เสร็จ ขนาดขายฝากเนื้อหาไม่มาก หน้าเดียวจบ ใช้เวลามาแล้วหลายวันก็ยังไม่เสร็จเลยครับ)
  2. ที่ไม่ได้ปรับปรุงบทความนี้ เพราะถ้ามีบทความอื่นที่เกี่ยวข้องแล้ว ก็จะกินเนื้อหาบทความนี้ทั้งหมด ถึงขนาดที่บทความนี้ต้องลบกันเสียทีเดียว ทั้งนี้ ไม่ได้ห้ามคนอื่นปรับปรุงบทความนี้แต่อย่างใด เพียงแต่ต้องบอกให้ทราบว่า ถ้าบทความนี้ยังมีเนื้อหาซ้ำซ้อนกับบทความอื่น โดยที่บทความนี้ด้อยกว่า ก็จะขอแจ้งลบต่อไปในภายภาคหน้า
  3. แต่เมื่อปล่อยบทความนี้ไว้พลางก่อน ก็เลยต้องหมายเหตุดังข้างต้นว่า เนื้อหาไม่ถูกต้องน่ะครับ
--Aristitleism (พูดคุย) 12:05, 18 กรกฎาคม 2555 (ICT)
มีอะไรให้ช่วยวานบอก ขอบคุณล่วงหน้าครับ อีกอย่างผมเห็นมีอยู่มากมายที่ไม่เป็นสัปรด ต้องสังคายนาเสียที ได้มือดีอย่างคุณมากรอง ส่วนผมทำได้แค่เล็กๆน้อยๆ --Sasakubo1717 (พูดคุย) 16:50, 18 กรกฎาคม 2555 (ICT)
  • กระผมมีความเห็นให้เปลี่ยนชื่อครับ ไม่ต้องมีคำว่ามุมมองของผู้ใด --Sasakubo1717 (พูดคุย) 20:36, 1 กันยายน 2555 (ICT)