พูดคุย:ภาษาพีเอชพี/เริ่มต้นกับ PHP/คำนำ/อะไรคือ PHP

จาก วิกิตำรา
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

<? error_reporting (E_ERROR | E_PARSE ); session_start(); $objConnect = mysql_connect("localhost","root","narmee") or die("Error Connect to Database"); $objDB = mysql_select_db("barokat"); $strSQL = "select * from user";//àÅ×Í¡µÒÃÒ§ user $objQuery = mysql_query($strSQL) or die ("Error Query [".$strSQL."]"); $chk=""; while($objResult = mysql_fetch_array($objQuery)) { if (($_POST["login"] == $objResult["login"]) && ($_POST["password"] == $objResult["password"])) { $chk=$objResult["name"]." ".$objResult["s_name"]; $status=$objResult["status"]; $_SESSION['chk']=$chk; $_SESSION['status']=$status; } } if ($chk){ ?><meta http-equiv="refresh" content="1;URL='home.php'"><? } else{ echo "¤Ø³äÁèä´éà»ç¹ÊÁÒªÔ¡"; } mysql_close($objConnect); ?>