ภาษาจีน/คำศัพท์/การเมือง

จาก วิกิตำรา
คำศัพท์ พินอิน คำอ่าน ความหมาย
ระบอบการปกครอง
独裁 dú cái ตู๋ฉาย เผด็จการ
共产党  gòng chǎn dǎng ก้งฉานต่าง พรรคคอมมิวนิสต์
ราชาธิปไตย
ประชาธิปไตย
ราชอาณาจักร
สหพันธ์รัฐ
สาธารณะรัฐ
ราชรัฐ
สหภาพ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์
แนวคิดทางการเมือง
คอมมิวนิสต์
ศาสนานิยม
เสรีนิยม
อนุรักษ์นิยม
ฝ่ายซ้าย
ฝ่ายขวา
ปฏิบัติการทางการเมือง
革命 gé mìng เก๋อมิ่ง ปฎิวัติ
抗议 kàng yì ค่างอี้ ประท้วง
选举 xuǎn jǔ สวนจู่ร์ เลือกตั้ง
拉票  lā piào ลาเพี้ยว หาเสียง
贪污 tānwū ทานอู คอรัปชั่น
ประชามติ
ฉันทามติ
หน่วยงานรัฐ
国营企业 guó yíng qǐ yè กั๋วอิ๋งฉี่เย่ รัฐวิสาหกิจ
กระทรวง
กรม
ทบวง
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคมนาคม
ตำแหน่ง
นายกรัฐมนตรี
ประธานาธิบดี
ประธานสภา
หัวหน้าฝ่ายค้าน
ฝ่ายค้าน
หัวหน้าฝ่ายรัฐบาล
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
สมาชิกวุฒิสภา
โฆษกพรรค
หัวหน้าพรรค

ดูเพิ่ม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

中文 ภาษาจีน
ภาคผนวก

'