ภาษาจีน/คำศัพท์/ขนาดและปริมาณ

จาก วิกิตำรา
คำศัพท์ พินอิน คำอ่าน ความหมาย
ต้า ใหญ่
hòu        โฮ่ว หนา
zhòng จ้ง หนัก
gāo เกา สูง
duǎn ต่วน สั้น
shēn เซิน  ลึก
xiǎo เสี่ยว เล็ก
zhǎng ฉาง ยาว
duō ตัว มาก
qīng ชิง เบา
báo เป๋า บาง
ตี ต่ำ
qiǎn เฉี่ยน ตื้น
shǎo เส่า น้อย
zhǎi จ่าย แคบ
kuān ควาน กว้าง 

 ดูเพิ่ม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

中文 ภาษาจีน
ภาคผนวก