ภาษาจีน/คำศัพท์/ของใช้สำนักงาน

จาก วิกิตำรา
คำศัพท์ พินอิน คำอ่าน ความหมาย
复印机 fùyìnjī ฟู่อิ้นจี เครื่องถ่ายเอกสาร
打印机 dǎyìnjī ต่าอิ้นจี เครื่องปริ้น
笔记本 bǐjìběn ปี่จี้เปิ่น คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค
电脑 diànnǎo เตี้ยนเหน่า คอมพิวเตอร์
传真 chuánzhēn ฉวนเจิน แฟกซ์
电话 diànhuà เตี้ยนฮว่า โทรศัพท์
计算器 jìsuàn qì จี้ซ่วนชี่ เครื่องคิดเลข
透明胶带 tòumíng jiāodài โท่วหมิงเจียวไต้ เทปใส
自动铅笔 zìdòng qiānbǐ จื้อต้งเชียนปี่ ดินสอกด
ปี่ ปากกา
订书机 dìng shū jī ติ้งซูจี แม็ก
订书针 dìng shū zhēn ติ้งซูเจิน ลูกแม็ก
文件栏 wénjiàn lán เหวินเจี้ยนหลาน กล่องตัดใส่เอกสาร
文件盘 wénjiàn pán เหวินเจี้ยนผาน ชั้น,ลังใส่เอกสาร
文件柜 wénjiàn guì เหวินเจี้ยนกุ้ย ตู้เอกสาร
打孔机 dǎ kǒng jī ต๋าโข่งจี ตัวเจาะรู
圆珠笔 yuánzhūbǐ หยวนจูปี่ ปากกาลูกลื่น
水笔 shuǐbǐ สุยปี่ ปากกาหมึกซึม
记号笔 jìhào bǐ จี้ฮ้าวปี่ ปากกาไวท์บอร์ด
铅笔 qiānbǐ เชียนปี่ ดินสอ
荧光笔 yíngguāng bǐ หยิงกวางปี่ ปากกาเน้นข้อความ
液体胶 yètǐ jiāo เย่ถี่เจียว กาวน้ำ
固体胶 gùtǐ jiāo กู๋ถี่เจียว กาวแท่ง
长尾夹 chángwěi jiā ฉางเหว่ยเจีย คลิปหนีบกระดาษ
卷笔刀 Juǎn bǐ dāo จ๋วนปี่เตา กบเหลาดินสอ
信封 xìnfēng ซิ่นเฟิง ซองจดหมาย
剪刀 jiǎndāo เจี่ยนเตา กรรไกร
美刀 měi dāo เหม่ยเตา มีดคัตเตอร์
尺子 chǐzi ฉื่อจือ ไม้บรรทัด
回形针 huíxíngzhēn หุยสิงเจิน ลวดเสียบกระดาษ
文件夹 wénjiàn jiā เหวินเจี้ยนเจีย แฟ้มเอกสาร
文件袋 wénjiàn dài เหวินเจี้ยนไต้ ซองใส่เอกสาร
档案夹 dǎng'àn jiā ต่างอ้านเจีย แฟ้มห่วง
日历 rìlì รื่อลี่ ปฏิทิน
涂改液 túgǎi yè ถูก่ายเย่ น้ำยาลบคำผิด
装订机 zhuāngdìng jī จวงติ้งจี เครื่องเข้าเล่มสันห่วง
塑封机 sùfēng jī ซู่เฟิงจี เครื่องเคลือบ
装订夹 zhuāngdìng jiā จวงติ้งเจีย ลิ้นแฟ้ม
切割垫 qiēgē diàn เชียเกอเตี้ยน แผ่นรองตัดกระดาษ
证件卡 zhèngjiàn kǎ เจิ้งเจี้ยนข่า บัตรพนักงาน
白板 báibǎn ไป๋ป่าน ไวท์บอร์ด
双面胶 shuāng miàn jiāo ซวงเมี้ยนเจียว เทปกาวสองหน้า

ดูเพิ่ม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

中文 ภาษาจีน
ภาคผนวก