ภาษาจีน/คำศัพท์/คำตรงกันข้าม

จาก วิกิตำรา
คำศัพท์ พินอิน คำอ่าน ความหมาย
kuài ไคว่     เร็ว
màn มั่น ช้า
hăo ห่าว ดี
huài ฮฺว่าย เลว
สี่ ดีใจ
beī  เปย์ เสียใจ
duì  ตุ้ย ถูก
cuò ชั่ว ผิด
左  zuǒ จั่ว ซ้าย
yòu โย่ว ขวา
xiào  เซี่ยว หัวเราะ
ku คู ร้องไห้
rè  เร่อ ร้อน
lěng เหลิ่ง หนาว
ต้า ใหญ่
xiăo เสี่ยว เล็ก
前面 qiánmiàn เฉียนเมี่ยน ข้างหน้า
后面 hòumiàn โฮ่วเมี่ยน ข้างหลัง
开  kài ไค เปิด
guān กวน ปิด
nèi เน้ย์ ข้างใน
wài ว่าย ข้างนอก
shàng ชั่ง บน/เหนือ
xià เซี่ย ล่าง/ใต้
duō ตัว มาก
shăo เส่า น้อย
huó  หัว เป็น
死  sǐ  สื่อ ตาย
xīn ซิน ใหม่
jìu จิ้ว เก่า
ตี ต่ำ
gāo เกา สูง
xiāng เซียง หอม
chòu โช่ว เหม็น
jìn จิ้น เข้า
chu  ชู ออก
mài ม่าย ขาย
măi หฺม่าย  ซื้อ
zhòng จ้ง หนัก
qīng ชิง เบา
ชวี่ ไป
lái ไหล มา
pàng พั่ง อ้วน
shòu โช่ว ผอม
jìn จิ้น ใกล้
yuăn หฺย่วน ไกล
nán หฺนาน ยาก
容易 róngyì  หฺลงอี้ ง่าย
宽阔 kuankuò ควนคั่ว กว้าง
狭窄 xiázhăi ซ๋าจ่าย แคบ

 ดูเพิ่ม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

中文 ภาษาจีน
ภาคผนวก