ภาษาจีน/คำศัพท์/จังหวัดในไทย

จาก วิกิตำรา
ตัวจีน พินอิน คำอ่าน จังหวัด
20จังหวัดภาคกลาง中部20府 
曼谷 màngǔ ม่านกู่ กรุงเทพฯ
大城府 Dàchéngfǔ ต้าเฉิงฝู่ พระนครศรีอยุธยา
 红统府 Hóng tǒng fǔ หงถงฝู่ อ่างทอง
猜纳府 Cāi nà fǔ ชายน่าฝู่ ชัยนาท
北碧府 Běi bì fǔ เป่ย์ปี้ฝู่ กาญจนบุรี
华富里府 Huá fù li fǔ หฺวาฟู่หฺลิฝู่ ลพบุรี 
那空那育府 Nà kōng nà yù fǔ น่าคงน่ายฺวี่ฝู่ นครนายก
佛统府 Fó tǒng fǔ ฝัวถงฝู่ นครปฐม
暖武里府 Nuǎn wǔ lǐ fǔ หฺนวนอู๋หฺลี่ฝู่ นนทบุรี
巴吞他尼府 Ba tūn tā ní fǔ ปาทุนทาหฺนีฝู่ ปทุมธานี
佛丕府 Fó pī fǔ ฝัวพีฝู่ เพชรบุรี
巴真府 Ba zhēn fǔ ปาเจินฝู่ ปราจีนบุรี 
巴蜀府 Bashǔ fǔ ปาฉูฝู่ ประจวบคีรีขันธ์
叻丕府  Lè pī fǔ เล่อพีฝู่ ราชบุรี
北揽府 Běi lǎn fǔ เป๋ย์หฺลั่นฝู่ สมุทรปราการ
 龙仔厝府 Lóng zǐ cuò fǔ หฺลงจื่อชั่วฝู่ สมุทรสาคร 
夜功府 Yè gōng fǔ เย่กงฝู่ สมุทรสงคราม
北標府 Běibiāofǔ เป่ย์เปียวฝู่ สระบุรี
信武里府 Xìnwǔlǐfǔ ซิ่นอู๋หฺลี่ฝู่ สิงห์บุรี 
 素攀武里府 Sù pān wǔ lǐ fǔ ซู่พานอู๋หฺลีฝู่ สุพรรณบุรี
6จังหวัดภาคตะวันออก 东部6府  
北柳府 Běi liǔ fǔ เป๋ย์หฺลิวฝู่ ฉะเชิงเทรา
尖竹汶府 Jiān zhú wèn fǔ เจียนจู๋เหฺวินฝู่ จันทบุรี
春武里府 Chūn wǔ lǐ fǔ  ชุนอู๋หฺลีฝู่ ชลบุรี
罗勇府 Luóyǒng fǔ หฺลัวหฺยงฝู่ ระยอง
 沙缴府 Shā jiǎo fǔ ชาเจี๋ยวฝู่ สระเเก้ว 
噠叻府 Dā lè fǔ ตาเล่อฝู่ ตราด
17จังหวัดภาคเหนือ北部17府 
清邁府 Qīng mài fǔ ชิงม่ายฝู่ เชียงใหม่
清萊府 Qīng lái fǔ ชิงไหฺลฝู่ เชียงราย
甘烹碧府 Gān pēng bì fǔ กานเพิงปี้ฝู่ กําเเพงเพชร
南邦府 Nán bāng fǔ หฺนานปางฝู่ ลําปาง 
南奔府 Nán bēn fǔ หฺนานเปินฝู่ ลำพูน 
夜豐頌府 Yè fēng sòng fǔ เย่เฟิงซ่งฝู่ เเม่ฮ่องสอน
北欖坡府 Běi lǎn pō fǔ เป๋ย์หฺล่านปัวฝู่ นครสวรรค์
難府 Nán fǔ หฺนานฝู่ น่าน 
 帕夭府 Pà yāo fǔ พ่าเอียวฝู่ พะเยา
碧差汶府 Bì chà wèn fǔ ปี้ช่าเวิ่นฝู่ เพชรบูรณ์
披集府 Pī jí fǔ พีจี๋ฝู่ พิจิตร
彭世洛府 Péngshìluò fǔ เผิงชื่อลั่วฝู่ พิษณุโลก 
帕府 Pà fǔ พ่าฝู่ เเพร่
素可泰府 Sù kě tài fǔ ซู่เข่อไท่ฝู่ สุโขทัย
噠府 Dā fǔ ตาฝู่ ตาก
乌泰他尼府 Wū tài tā ní fǔ  อูไท่ทาหฺนีฝู่ อุทัยธานี
程逸府  Chéngyìfǔ เฉิงอี้ฝู่ อุตรดิตถ์
14จังหวัดภาคใต้ 南部14府 
春蓬府 Chūn péng fǔ ชุนเผิงฝู่ ชุมพร
甲米府 Jiǎ mǐ fǔ เจี๋ยหฺมีฝู่ กระบี่ 
洛坤府 Luò kūn fǔ ลั่วคุนฝู่ นครศรีธรรมราช 
陶公府 Táo gōng fǔ เถากงฝู่ นราธิวาส
北大年府 Běidà nián fǔ เป่ย์ต้าเหฺนียนฝู่ ปัตตานี
攀牙府 Pān yá fǔ ปานหฺยาฝู่ พังงา
高頭崙府 Gāo tóu lún fǔ เกาโถวหฺลุนฝู่ พัทลุง
普吉府 Pǔ jí fǔ ผู่จี๋ฝู่ ภูเก็ต
 拉廊府 Lā láng fǔ ลาหฺลังฝู่ ระนอง
沙敦府 Shā dūn fǔ ซาตุนฝู่ สตูล
宋卡府 Sòng kǎ fǔ ซ่งขาฝู่ สงขลา
素叻他尼府 Sù lè tā ní fǔ วู่เล่อทาหฺนีฝู่ สุราษฎร์ธานี
董里府 Dǒng li fǔ  ต่งหฺลีฝู่ ตรัง
也拉府 Yě lā fǔ เหฺย่ลาฝู่ ยะลา
19จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ东北19府 
庵納乍倫府 Ān nà zhà lún fǔ อันน่าจ้าหฺลุนฝู่ อำนาจเจริญ
武里南府 Wǔ lǐ nán fǔ อู๋หฺลี่หฺนานฝู่ บุรีรัมย์
猜也奔府 Cāi yě bēn fǔ ชายเหฺย่เปินฝู่ ชัยภูมิ
膠拉信府 Jiāo lā xìn fǔ เจียวลาซิ่นฝู่ กาฬสินธ์ุ
孔敬府 Kǒng jìng fǔ ข่งจิ้นฝู่ ขอนเเก่น
 萊府 Lái fǔ ไหฺลฝู่ เลย
瑪哈沙拉堪府 Mǎ hā shālā kān fǔ หฺม่าฮาซาลาคานฝู่ มหาสารคาม
莫拉限府 Mò lā xiàn fǔ มั่วลาเซี่ยนฝู่ มุกดาหาร
那空帕農府 Nà kōng pà nóng fǔ น่าคงป้าหฺนงฝู่ นครพนม
呵叻府 Ā lè fǔ อาเล่อฝู่ นครราชสีมา
農磨喃普府 Nóng mó nán pǔ fǔ หนงมั๋วหฺนานผูฝู่ หนองบัวลำภู
廊開府 Láng kāifǔ หฺลางไคฝู่ หนองคาย
黎逸府 Lí yì fǔ หฺลี่อี้ฝู่ ร้อยเอ็ด
色軍府 Sè jūn fǔ เซ่อ จฺวิน ฝู่ สกลนคร
四色菊府               Sì sè jú fǔ ซื่อเซ่อจฺวี๋ฝู่ ศรีสะเกษ
素輦府 Sù niǎn fǔ ซุ่เหฺนียนฝู่ สุรินทร์
乌汶府 Wū wèn fǔ อูเวิ่นฝู่ อุบลราชธานี
乌隆府 Wū lóng fǔ  อูหฺลงฝู่ อุดรธานี
也梭吞府 Yě suō tūn fǔ เหฺย่ซัวตุนฝู่ ยโสธร 

 ดูเพิ่ม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

中文 ภาษาจีน
ภาคผนวก