ภาษาจีน/คำศัพท์/ตัวเลขภาษาจีน

จาก วิกิตำรา
ตัวเลขภาษาจีน พินอิน คำอ่าน ตัวเลข คำอ่านภาษาไทย
líng หลิง 0 ศูนย์
一  อี 1 หนึ่ง
二  èr เอ้อรฺ 2 สอง
三  sān ซาน 3 สาม
ซื่อ 4 สี่
อู่ 5 ห้า
liù ลิ่ว 6 หก
ชี 7 เจ็ด
ปา 8 แปด
jiǔ จิ่ว 9 เก้า
shí ฉือร์ 10 สิบ
bǎi ป่าย 100 ร้อย
qiān เชียน 1,000 พัน
万/萬 wàn วั่น 10,000 หมื่น
十万/十萬 shí wàn ฉือ วั่น 100,000 แสน
百万/百萬 bǎi wàn ป่าย วั่น 1,000,000 ล้าน
千万/千萬 qiān wàn เชียน ว่าน 10,000,000 สิบล้าน
亿/億 ยี่ 100,000,000 ร้อยล้าน
十亿/十億 shí yì ฉือ ยี่ 1,000,000,000 พันล้าน
百亿/百億 bǎi yì ป่าย ยี่ 10,000,000,000 หมื่นล้าน
千亿/千億 qiān yì เชียน ยี่ 100,000,000,000 แสนล้าน
zhào เจฺ้า 1,000,000,000,000 ล้านล้าน
十兆 shí zhào สืฺอ เจฺ้า 10,000,000,000,000 สิบล้านล้าน
百兆 bǎi zhào ป่าย เจฺ้า 100,000,000,000,000 ร้อยล้านล้าน
千兆 qiān zhào เชียน เจฺ้า 1,000,000,000,000,000 พันล้านล้าน

 ดูเพิ่ม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

中文 ภาษาจีน แปลภาษาจีน 160
ภาคผนวก