ภาษาจีน/คำศัพท์/ทิศทาง

จาก วิกิตำรา
คำศัพท์ พินอิน คำอ่าน ความหมาย
ทิศทาง方向(fāng xiàng ฟางเซี่ยง)
北边  běibiān เป่ยเปียน ทิศเหนือ
南边  nánbiān หนานเปียน ทิศใต้
西边  xībiān ซีเปียน ทิศตะวันตก
东边  dōngbiān ตงเปียน ทิศตะวันออก
ตำแหน่งที่ตั้ง地点(dì diǎn ตี้เตี่ยน)
下  xià เซี่ย ล่าง
上  shàng ซ่าง บน
右边 yòubiān โย่วเปียน ด้านขวา
左边  zuǒbiān จั่วเปียน ด้านซ้าย
旁边  pángbiān ผางเปียน ด้านข้าง
前面 qiánmiàn เฉียนเมี่ยน ด้านหน้า
后面  hòumiàn โฮ่วเมี่ยน ด้านหลัง
后边  hòubian โฮ่วเปียน ข้างหลัง
前边 qiánbiān เฉียนเปียน ข้างหน้า
对面  duìmiàn ตุ้ยเมี่ยน ด้านตรงข้าม
中间  zhōngjiān จงเจียน ตรงกลาง
外边 wàibiān ว่ายเปียน ข้างนอก
里边  lǐbiān หลี่เปียน ข้างใน
下边  xiàbiān เซี่ยเปียน ข้างล่าง
上边  shàngbiān ว่างเปียน ข้างบน
那边 nàbiān น่าเปียน ด้านนั้น
这边  zhèbiān เจ้อเปียน ด้านนี้
一直  yìzhí อี้จื๋อ ตรงไป
上去 shàngqù ซ่างชีร์ ขึ้นไป
下去 xiàqù เซี่ยชีร์ ลงไป
进去 jìnqù จิ้นชีร์ เข้าไป
出去 chūqù ชูชีร์ ออกไป
上来 shànglái ซ่างไหล ขึ้นมา
下来  shànglái เซี่ยไหล ลงมา
进  jìn จิ้น  เข้า
出  chū ชู  ออก
huí หุย กลับ
过  guò กั้ว ข้าม
起  ฉี่ ลุกขึ้น
lái ไหล มา
ชีร์ ไป

 ดูเพิ่ม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

中文 ภาษาจีน
ภาคผนวก