ภาษาจีน/คำศัพท์/วิชา

จาก วิกิตำรา
คำศัพท์ พินอิน คำอ่าน ความหมาย
สาขาวิทย์-คณิต数学科学分会  
物理学 wùlǐxué อู้หลี่เสีย ฟิสิกส์
数学 shùxué ซุ่เสีย คณิตศาสตร์
医学 yīxué อีเสฺว แพทย์ศาสตร์
生物学 shēngwùxué เซิงอู้เสีย ชีววิทยา
化学 huàxué ฮว่าเสีย เคมี
历史 lìshǐ ลี่สื่อ ประวัติศาสตร์
经济学 jīngjìxué จิ้งจื่อ เศรษศาสตร์
营养 yíngyáng หยิงหยาง โภชนาการ
工程学 gōngchēngxué กงเฉิงชือ วิศวกรรมศาสตร์
药学 yàoxué เย่าเสีย เภสัชศาสตร์
สาขาศิลปกรรมศาสตร์美术专业
语言学 yǔyánxué ยวี่เหยียนเสีย ภาษาศาสตร์
哲学 zhéxué เจ๋อเสีย ปรัชญา
法学 fǎxué ฝ่าเสีย นิติศาสตร์
教育学 jiàoyùxué      เจี้ยวยวี่เสีย ศึกษาศาตร์
人文学科 rénwénkēxué เหรินเหวินเคอเสีย ศิลปศาสตร์
文学 wénxué เหวินเสีย วรรณคดี
政治学 zhèngzhìxué เจิ้งจื่อเสีย รัฐศาตร์
地理学 dìlǐxué ตี้หลี่เสีย ภูมิศาสตร์
วิชาสายอาชีพ职业科目
ช่างกล
การบัญชี
การโรงแรม
การท่องเที่ยว
ช่างเสริมสวย

 ดูเพิ่ม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

中文 ภาษาจีน
ภาคผนวก