ภาษาจีน/คำศัพท์/ห้องเรียน

จาก วิกิตำรา
คำศัพท์ พินอิน คำอ่าน ความหมาย
预习 yùxí ยู่สี เตรียมบทเรียน
复习 fùxí              ฟู่สี ทบทวน
指导 zhǐdǎo จื๋อเต่า แนะแนว
黑板 hēibǎn เฮยป่าน กระดานดำ
作业              zuòyè จั้วเย่ การบ้าน
行动 xíngdòng สิงต้ง การปฏิบัติ
问题 wèntí เวิ่นถี คำถาม
粉笔 fěnbǐ เฝินปี่ ชอล์ก
回答 huídá หุยต๋า ตอบ
练习 liànxí เลี่ยนสี ฝึกหัด
考试 kǎoshì เข่าซื่อ สอบ
阅读 yuèdú เย่ตู๋ อ่านในใจ
讲课 jiǎngkè เจี่ยงเค่อ บรรยาย
演讲 yǎnjiǎng เหยียนเจี่ยง ปาฐกถา
黑板擦 hēibǎncā เฮยป่านชา แปรงลบกระดาน
说明 shuōmíng ซัวหมิง อธิบาย
朗读 lǎngdú หล่างตู๋ อ่านออกเสียง
活动 huódòng หัวต้ง กิจกรรม
知识 zhīshi จือฉื่อ ความรู้
抄写 chāoxiě เชาเสี่ย คัดลอก

 ดูเพิ่ม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

中文 ภาษาจีน
ภาคผนวก