ภาษาจีน/ภาคผนวก/ท่าทางในการแสดงตัวเลข

จาก วิกิตำรา

ท่าทาง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Flag of the PRC
Flag of the ROC
Flag of Singapore
中華人民共和國 (中國)
中華民國 (臺灣)
新加坡共和国 (新加坡)
สาธารณรัฐประชาชนจีน(จีน)
สาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน)
สาธารณรัฐสิงคโปร์(ญี่ปุ่น)
วัฒนธรรมจีน
หน้าหลัก