ภาษาจีน/ไวยากรณ์/ตัวอักษรและการออกเสียง

จาก วิกิตำรา

ตัวอักษรในภาษาจีนเป็นตัวอักษรสื่อความหมาย กล่าวคือ "1 ตัวอักษร 1 ความหมาย" หากไม่มีตัวกำกับเสียงจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าออกเสียงอย่างไร ในสมัยปัจจุบันได้มีการประดิษฐ์ตัวอักษรไว้กำกับเสียงได้แก่ พินอิน จู้อิน

  • พินอินใช้อักษรโรมันในการเทียบเสียง
  • จู้อินคือการแยกส่วนต่างๆของอักษรจีนมาใช้เทียบเสียง

พยัญชนะ

พินอิน จู้อิน เทียบอักษรไทย
B b
P p
M m
F f
D d
T t
N n
L l
G g
K k ค,ข
H h ฮ,ห
J j
Q q ช,ฉ
X x ซ,ส
ZH zh
CH ch ช,ฉ
SH sh ช,ฉ
R r
Z z
C c ช,ฉ
S s ซ,ส

สระหลัก

พินอิน จู้อิน เทียบอักษรไทย
A a อา
I i อี
U u อู
Ü ü อฺวี
E e เออ
Ê ê เอ
O o ออ
Ei ei เอย์
Ou ou โอว
Ai ai ไอ
An an อัน
Eng eng เอิง
Ang ang อัง
Ao ao เอา
Er er เออร์