ข้ามไปเนื้อหา

ภาษาพีเอชพี/ค่าคงที่

จาก วิกิตำรา

ค่าคงตัวเป็นค่าที่ซึ่ง ประกาศขึ้นมาใช้แล้วจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงได้