ภาษาพีเอชพี/เริ่มต้นกับ PHP/คู่มือพื้นฐาน/ใช้ร่วมกับฟอร์ม

จาก วิกิตำรา

ใช้ร่วมกับฟอร์ม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

หนึ่งในความสามารถอันทรงพลังของ PHP คือการทำงานร่วมกับฟอร์ม HTML. แนวทางง่ายๆ ที่สำคัญ คือ Element ของฟอร์มทุกอัน จะถูกแปรเป็นตัวแปรให้ทันที โดยอัตโนมัติ ซึ่งคุณสามารถใช้ในสคริป์ PHP ทันที. โปรดอ่านหมวดคู่มือ ใน ตัวแปรฟอร์มจากนอกโปรแกรม PHP สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม และ ตัวอย่างของการใช้ฟอร์มกับ PHP. ตัวอย่างนี้คือ ตัวอย่างฟอร์ม HTML:

ตัวอย่างที่ 2-6. ฟอร์ม HTML อย่างง่ายๆ

  <form action="action.php" method="POST">
  Your name: <input type="text" name="name" />
  Your age: <input type="text" name="age" />
  <input type="submit">
  </form>

ในตัวอย่างนี้ ยังไม่ได้เพิ่มอะไรพิเศษกับฟอร์ม.มันเป็นเพียงแค่ฟอร์ม HTML ง่ายๆ โดยไม่ได้ใส่แท็คอะไรพิเศษแต่อย่างใด. เมื่อผู้ใช้ใส่ข้อมูลลงในฟอร์มและกดปุ่ม Submit, ก็จะส่งค่าไปยังหน้า action.php. ซึ่งในไฟล์นี้ คุรจะต้องใส่โค๊ดต่างๆ ดังนี้:

ตัวอย่างที่ 2-7. แสดงข้อมูลจากฟอร์มของเรา

  Hi <?php echo $_POST["name"]; ?>.
  You are <?php echo $_POST["age"]; ?> years old.

ส่วนผลพันธ์ที่จะปรากฏขึ้นมา น่าจะเป็น:

  Hi Joe.
  You are 22 years old.

ตัวแปร $_POST["name"] และ $_POST["age"] เป็นตัวแปรอัตโนมัติที่ตั้งค่าโดย PHP. ก่อนหน้านี้เราเคยใช้ $_SERVER, ตอนนี้ได้แนะนำ $_POST ซึ่งช่วยในการเรียกข้อมูล POST ทั้งหมด. ข้อสังเกตุในการใช้ในการใช้ฟอร์มของเราคือแบบ POST. ถ้าเราใช้แบบ GET เราจะต้องตั้งให้ตัวรับค่าใช้ $_GET แทน. คุณอาจใช้ $_REQUEST เช่นกัน,ซึ่งถ้าคุณใช้ คุณก็ไม่ต้องไปสนใจว่าค่าที่เรียกไปคือค่าประเภทใด. ใน $_REQUEST จะร่วมข้อมูลทั้งแบบ GET, POST และ COOKIE. คุณอาจดูฟังค์ชั่นที่คล้ายครึงกันคือ $_import_request_variables()

ขอแสดงความยินดี.....

สารบัญ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]