ภาษามาร์กอัปข้อความหลายมิติ/คู่มืออ้างอิง/Element/A

จาก วิกิตำรา
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

A หรืออาจเรียกว่า Hyperlink Anchor เป็น Element ที่ใช้ในการลิงค์ในหน้าเว็บ

วิธีการใช้[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

<a href="view.php?id=1#text" target="_blank" name="open">เปิดหน้า</a>

จากรูปแบบการเขียนด้านบน จะมีการใช้ Attribute ทั้งหมด 3 ตัว :

 • href="view.php?id=1#text"
Attribute: href ใช้ในการบอกตำแหน่งไฟล์ที่เราจะให้เชื่อมโยง ในที่นี้ คือการเปิดหน้า view.php โดยมีการส่งค่าตัวแปร id มีค่าเท่ากับ 1 และไปที่ตำแหน่ง (Bookmark) ชื่อ text
 • target="_blank"
Attribute: target ใช้ในการบอกโปรแกรมค้นดูเว็บ (Web Browser) เพื่อให้เปิดหน้าจอในรูปแบบต่างๆ ในที่นี้ กำหนดเป็น _blank ทำให้เปิดหน้าจอใหม่ขึ้นมา
 • name="open"
Attribute: name ใช้ในการสร้างตำแหน่ง (Bookmark) โดยเราสามารถเชื่อมโยงมาหาตำแหน่งที่เรากำหนดไว้ ผ่านการเชื่อมโยงโดยมีเครื่องหมาย # (ซาร์ฟ) ในการกำหนด ในที่นี้ เป็นการตั้งชื่อตำแหน่งว่า open

Attribute[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

 • Accesskey
 • Class
 • Dir
 • HREF
 • ID
 • Lang
 • Language
 • Name
 • onAfterUpdate
 • onBeforeCopy
 • onBeforeCut
 • onBeforePaste
 • onBeforeUpdate
 • onBlur
 • onClick
 • onCopy
 • onCut
 • onDblClick
 • onDrag
 • onDragEnd
 • onDragEnter
 • onDragLeave
 • onDragOver
 • onDrop
 • onFinish
 • onFocus
 • onHelp
 • onKeyDown
 • onKeyPress
 • onKeyUp
 • onMouseDown
 • onMouseMove
 • onMouseOut
 • OnMouseOver
 • onMouseUp
 • onPaste
 • onPropertyChange
 • onStart
 • Style
 • Target
 • Tabindex
 • Title

สารบัญ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]