ภาษามาร์กอัปข้อความหลายมิติ/คู่มืออ้างอิง/Element/AREA

จาก วิกิตำรา

AREA หรืออาจเรียก Client-side image map area เป็น Element ในการกำหนดจุดเชื่อมโยงบนภาพ

Attribute[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

 • Alt
 • Class
 • Coords
 • Dir
 • HREF
 • ID
 • Lang
 • Language
 • NoHREF
 • onAfterUpdate
 • onBeforeCopy
 • onBeforeCut
 • onBeforePaste
 • onBeforeUpdate
 • onBlur
 • onClick
 • onCopy
 • onCut
 • onDblClick
 • onDrag
 • onDragEnd
 • onDragEnter
 • onDragLeave
 • onDragOver
 • onDrop
 • onFinish
 • onFocus
 • onHelp
 • onKeyDown
 • onKeyPress
 • onKeyUp
 • onLoseCapture
 • onMouseDown
 • onMouseMove
 • onMouseOut
 • onMouseOver
 • onMouseUp
 • onPaste
 • onPropertyChange
 • onSelectStart
 • onStart
 • Shape
 • Style
 • Target
 • Tabindex
 • Title

สารบัญ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]