ข้ามไปเนื้อหา

ภาษาสวีเดน

จาก วิกิตำรา

Välkommen! ยินดีต้อนรับ!

ภาษาสวีเดน (About this sound svenska ) เป็นภาษากลุ่มเจอร์เมนิกเหนือ ที่ส่วนใหญ่ใช้สื่อสารในประเทศสวีเดน, ส่วนหนึ่งของประเทศฟินแลนด์ และบนเกาะโอลันด์ซึ่งปกครองตนเอง โดยมีผู้พูดรวมกว่า 10 ล้านคน

ภาษาสวีเดนมาตรฐาน เป็นภาษาประจำชาติที่วิวัฒนาการมาจากภาษาย่อยของสวีเดนกลางในคริสต์ศตวรรษที่ 19 และเป็นที่ยอมรับอย่างดีในทศวรรษแรกของคริสต์ศตวรรษที่ 20 ในขณะที่ความหลากหลายของภูมิภาคที่แตกต่างยังคงมีอยู่ ก็ได้รับอิทธิพลจากภาษาถิ่นที่เก่ากว่า ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนมีลักษณะเหมือนกันและเป็นมาตรฐาน ภาษาถิ่นของแท้บางภาษามีความแตกต่างอย่างมากจากภาษามาตรฐานในไวยากรณ์รวมถึงคำศัพท์ และไม่สามารถเข้าใจร่วมกันได้กับภาษาสวีเดนมาตรฐาน พวกเขาส่วนใหญ่จะถูกกักในชุมชนแต่ละแห่งและลดลงในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา แม้ว่าจะไม่เผชิญกับการใกล้สูญพันธุ์ และมักได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานท้องถิ่น แต่พวกเขามักจะถูกกักในพื้นที่ชนบทในประชากรที่มีการศึกษาและการเคลื่อนไหวทางสังคมต่ำ

ภาษาสวีเดนมีความโดดเด่นด้วยฉันทลักษณ์ ซึ่งแตกต่างกันมากระหว่างพื้นเมืองต่าง ๆ และรวมถึงเสียงหนักเบาทั้งศัพท์และคุณภาพเสียงวรรณยุกต์ ภาษานี้มีคลังเสียงสระค่อนข้างมาก ด้วยจำนวนเสียงสระที่แยกจากกันทั้งหมด 9 เสียง ที่แตกต่างกันตามปริมาณและคุณภาพในระดับหนึ่ง ทำให้รวมเป็น 17 หน่วยเสียงสระ ภาษาสวีเดนยังมีชื่อเสียงในเรื่องเสียงพ่นลมเพดานปากกลับดอร์โซอโฆษะ [ɧ] ซึ่งพบในหลายภาษาพื้นเมือง แต่ไม่พบในภาษาอื่น

ภาษาสวีเดนมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด และมักจะเข้าใจร่วมกันกับภาษาเดนมาร์กและภาษานอร์เวย์ และในระดับหนึ่งกับชาวแฟโร ซึ่งทั้งหมดนี้วิวัฒนาการมาจากภาษานอร์สเก่าเมื่อประมาณพันปีที่แล้ว นอกจากนี้ยังมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับไอซ์แลนด์ แม้ว่าทั้งสองจะไม่เข้าใจซึ่งกันและกัน ภาษาสวีเดน, เดนมาร์ก และนอร์เวย์บุ๊กมอล ถือเป็นภาษาสแกนดิเนเวียตะวันออกทั้งหมด โดยทั้งหมดได้รับอิทธิพลอย่างมากจากภาษาเยอรมันต่ำ

Situationer och konversationer med vokabulär (สถานการณ์และการสนทนาพร้อมคำศัพท์)[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

  1. Välkomna ยินดีต้อนรับ - แนะนำตัวเอง
  2. Resande การเดินทาง
  3. Hobbyer งานอดิเรก - กิจกรรมนันทนาการ
  4. Familj ครอบครัว
  5. Skola โรงเรียน
  6. Handla ชอปปิง
  7. Hem บ้าน
  8. Sjukvård ดูแลรักษาทางการแพทย์
  9. Svensk kultur วัฒนธรรมสวีเดน

Ordförråd (คำศัพท์)[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Uttal (การออกเสียง)[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ตัวอักษรและเสียงที่เกี่ยวข้อง | เสียงหนักเบา | เสียง sje และ tje

Grammatik (ไวยากรณ์)[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

คำนาม | คำคุณศัพท์ | สรรพนาม | กริยาวิเศษณ์ | คำบุพบท | จำนวนนับ | วากยสัมพันธ์ | สำนวน | คำกริยาและกาล

ดูเพิ่ม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]