ภาษาเยอรมัน/ไวยากรณ์/คำกริยา

จาก วิกิตำรา

คำกริยาในภาษาเยอรมันสามารถผันได้ โดยจะผันตามประธาน นอกจากนี้ยังสามารถบอกกาลว่าปัจจุบันหรืออดีต อยู่ในรูปบอกเล่า คำสั่ง หรือสมมุติ คำกริยาในภาษาเยอรมันส่วนใหญ่ที่พบในพจนานุกรมจะลงท้ายด้วย -en จะเป็นรูปกริยากลาง (หรือ infinitive ในภาษาอังกฤษ) โดยส่วนหน้า -en จะเรียกว่า "ต้นเค้า" (หรือ stem) คำกริยาส่วนที่เหลือมีรูปกริยากลางลงท้ายด้วย -rn และ -ln

คำกริยาที่ผันแบบปกติ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

คำกริยาที่มีการผันแบบปกติ (regular verb) ที่มีรูปกริยากลางลงท้ายด้วย -en เราสามารถผันได้โดยการตัดรูปลงท้าย -en ของรูปกริยากลางและเติมรูปผันดังต่อไปนี้

รูปผันลงท้าย (กาลปัจจุบัน, บอกเล่า)
บุรุษ เอกพจน์ พหูพจน์
ที่หนึ่ง -e -en
ที่สอง (สนิท) -st -t
ที่สอง (สุภาพ) -en
ที่สาม -t -en
การผันคำกริยา kommen (มา)
บุรุษ เพศชาย เพศหญิง เพศกลาง พหูพจน์
ที่หนึ่ง Ich komme.
"ฉันมา"
Wir kommen.
"พวกเรามา"
ที่สอง (สนิท) Du kommst.
"เธอมา"
Ihr kommt.
"พวกเธอมา"
ที่สอง (สุภาพ) Sie kommen.
"คุณมา; พวกคุณมา"
ที่สาม Er kommt.
"เขามา"
Sie kommt.
"หล่อนมา"
Es kommt.
"มันมา"
Sie kommen.
"พวกเขามา"

คำกริยาที่รูปกริยากลางลงท้ายด้วย -rn และ -ln เมื่อผันให้ตัด -n ออกและเติมรูปผันตามปกติ แต่จะไม่ใส่ e ยกเว้นบุรุษที่หนึ่งเอกพจน์ (ฉัน) เช่น wandern ("เดินเขา"), lächeln ("ยิ้ม")

รูปผันลงท้าย (กาลปัจจุบัน, บอกเล่า)
บุรุษ เอกพจน์ พหูพจน์
ที่หนึ่ง -e -n
ที่สอง (สนิท) -st -t
ที่สอง (สุภาพ) -n
ที่สาม -t -n
การผันคำกริยา wandern
บุรุษ เอกพจน์ พหูพจน์
ที่หนึ่ง wandere wandern
ที่สอง (สนิท) wanderst wandert
ที่สอง (สุภาพ) wandern
ที่สาม wandert wandern
การผันคำกริยา lächeln
บุรุษ เอกพจน์ พหูพจน์
ที่หนึ่ง lächele หรือ lächle lächeln
ที่สอง (สนิท) lächelst lächelt
ที่สอง (สุภาพ) lächeln
ที่สาม lächelt lächeln

รูปผันพิเศษ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

คำกริยาที่ผันแบบปกติบางคำไม่สามารถรักษากฎรูปผันตามตารางด้านบนสุดได้ เนื่องจากจะทำให้ออกเสียงยากหรือออกเสียงไม่ได้ จึงมีกฎเพิ่มเติมดังนี้

  • คำกริยาที่มีต้นเค้าลงท้ายด้วย d, t จะมีการเพิ่ม -e ลงในรูปผันบางรูป เช่น arbeiten ("ทำงาน"), antworten ("ตอบ"), reden ("พูดคุย")
รูปผันลงท้าย (กาลปัจจุบัน, บอกเล่า)
บุรุษ เอกพจน์ พหูพจน์
ที่หนึ่ง -e -en
ที่สอง (สนิท) -est -et
ที่สอง (สุภาพ) -en
ที่สาม -et -en
การผันคำกริยา arbeiten
บุรุษ เอกพจน์ พหูพจน์
ที่หนึ่ง arbeite arbeiten
ที่สอง (สนิท) arbeitest arbeitet
ที่สอง (สุภาพ) arbeiten
ที่สาม arbeitet arbeiten
  • คำกริยาที่มีต้นเค้าลงท้ายด้วย s, z, ß จะผัน -t แทน -st เช่น heißen ("ถูกเรียกว่า"), tanzen ("เต้น"), sitzen ("นั่ง")
รูปผันลงท้าย (กาลปัจจุบัน, บอกเล่า)
บุรุษ เอกพจน์ พหูพจน์
ที่หนึ่ง -e -en
ที่สอง (สนิท) -t -t
ที่สอง (สุภาพ) -en
ที่สาม -t -en
การผันคำกริยา sitzen
บุรุษ เอกพจน์ พหูพจน์
ที่หนึ่ง sitze sitzen
ที่สอง (สนิท) sitzt sitzt
ที่สอง (สุภาพ) sitzen
ที่สาม sitzt sitzen

คำกริยาที่ผันแบบไม่ปกติ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

คำกริยาส่วนหนึ่งในภาษาเยอรมันมีรูปผันที่ไม่เป็นไปตามกฎ ซึ่งผู้เรียนต้องท่องจำรูปผันเฉพาะเหล่านี้

sein[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

sein คือคำกริยาสำคัญหนึ่งในภาษาเยอรมัน แปลว่า "เป็น, อยู่, คือ" (to be ในภาษาอังกฤษ) และยังใช้เป็นกริยาช่วย

การผันคำกริยา sein
บุรุษ เอกพจน์ พหูพจน์
ที่หนึ่ง bin sind
ที่สอง (สนิท) bist seid
ที่สอง (สุภาพ) sind
ที่สาม ist sind

haben[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

haben คือคำกริยาสำคัญอีกตัวในภาษาเยอรมัน แปลว่า "มี" (to have ในภาษาอังกฤษ) และยังใช้เป็นกริยาช่วย รูปผันบางส่วนยังคงเป็นไปตามกฎ

การผันคำกริยา haben
บุรุษ เอกพจน์ พหูพจน์
ที่หนึ่ง habe haben
ที่สอง (สนิท) hast habt
ที่สอง (สุภาพ) haben
ที่สาม hat haben

คำกริยาอื่น[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

คำกริยาที่มีรูปผันไม่ปกติส่วนใหญ่จะมีรูปผันเอกพจน์ที่ไม่เป็นไปตามกฎ ส่วนรูปผันพหูพจน์จะยังคงเป็นไปตามกฎ

การผันคำกริยา mögen (ชอบ)
บุรุษ เอกพจน์ พหูพจน์
ที่หนึ่ง mag mögen
ที่สอง (สนิท) magst mögt
ที่สอง (สุภาพ) mögen
ที่สาม mag mögen
การผันคำกริยา wissen (รู้)
บุรุษ เอกพจน์ พหูพจน์
ที่หนึ่ง weiß wissen
ที่สอง (สนิท) weißt wisst
ที่สอง (สุภาพ) wissen
ที่สาม weiß wissen
การผันคำกริยา tun (ทำ)
บุรุษ เอกพจน์ พหูพจน์
ที่หนึ่ง tue tun
ที่สอง (สนิท) tust tut
ที่สอง (สุภาพ) tun
ที่สาม tut tun

คำกริยาที่ผันแล้วเปลี่ยนสระต้นเค้า[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

มีคำกริยาจำนวนหนึ่งในภาษาเยอรมันที่เมื่อผันในรูปเอกพจน์บุรุษที่สอง (เธอ) และเอกพจน์บุรุษที่สาม (เขา, หล่อน, มัน) แล้วจะเปลี่ยนสระในรูปต้นเค้า

e → i[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

การผันคำกริยา sprechen (พูด)
บุรุษ เอกพจน์ พหูพจน์
ที่หนึ่ง spreche sprechen
ที่สอง (สนิท) sprichst sprecht
ที่สอง (สุภาพ) sprechen
ที่สาม spricht sprechen
การผันคำกริยา essen (กิน)
บุรุษ เอกพจน์ พหูพจน์
ที่หนึ่ง esse essen
ที่สอง (สนิท) isst esst
ที่สอง (สุภาพ) essen
ที่สาม isst essen

คำกริยาสำคัญคำอื่นที่ผันตามกฎนี้เช่น geben (ให้), helfen (ช่วย), lesen (อ่าน), nehmen (เอา), vergessen (ลืม), werden (กลายเป็น) พึงระลึกว่าไม่ใช่คำกริยาที่มีสระ e จะเปลี่ยนเป็น i ทุกตัว คำที่ไม่เปลี่ยนเช่น gehen (ไป)

e → ie[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

การผันคำกริยา sehen (ดู)
บุรุษ เอกพจน์ พหูพจน์
ที่หนึ่ง sehe sehen
ที่สอง (สนิท) siehst seht
ที่สอง (สุภาพ) sehen
ที่สาม sieht sehen

คำกริยาคำอื่นที่ผันตามกฎนี้เช่น empfehlen (แนะนำ)

a → ä และ au → äu[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

การผันคำกริยา schlafen (หลับ)
บุรุษ เอกพจน์ พหูพจน์
ที่หนึ่ง schlafe schlafen
ที่สอง (สนิท) schläfst schlaft
ที่สอง (สุภาพ) schlafen
ที่สาม schläft schlafen
การผันคำกริยา laufen (วิ่ง)
บุรุษ เอกพจน์ พหูพจน์
ที่หนึ่ง laufe laufen
ที่สอง (สนิท) läufst lauft
ที่สอง (สุภาพ) laufen
ที่สาม läuft laufen

คำกริยาสำคัญคำอื่นที่ผันตามกฎนี้เช่น fahren (ขับขี่), tragen (ถือ, ใส่), fallen (ตก, โค่น)