มารยาทไทย/การสนทนา

จาก วิกิตำรา
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

มารยาทการพูดที่ดีควรปฏิบัติ มีดังนี้

– ใช้คำทักทายผู้ฟังให้ถูกต้อง เหมาะสมตามสถานภาพผู้ฟัง เช่น สวัสดี / เรียนกราบเรียน / ขอประทานกราบเรียน

– ใช้คำพูดที่แสดงถึงความมีมารยาทอยู่เสมอ เช่น ขอโทษ ขอบใจ ขอบคุณ

– ใช้คำพูดที่สุภาพ ให้เกียรติผู้ฟัง ไม่ใช้เสียงดุดัน หยาบคาย

– ไม่พูดยกตนข่มท่าน คุยโอ้อวดว่าตนเหนือกว่าผู้อื่น

– ไม่ชิงพูด แย่งพูดก่อนคนอื่น หรือผูกขาดการพูดเพียงคนเดียว

– ไม่พูดยืดยาว นอกประเด็น พูดวกวนซ้ำซากน่าเบื่อ

– ไม่พูดเสียงห้วนๆ สั้นๆ ตามอารมณ์

– ไม่พูดหยาบคาย ใช้คำต่ำไม่เหมาะสม

– ไม่โต้เถียง คัดค้านอย่างไม่มีเหตุผล