มีเดียวิกิ:1movedto2 redir

ไม่รองรับเนื้อหาของหน้าในภาษาอื่น
จาก วิกิตำรา

moved $1 to $2 over redirect