มีเดียวิกิ:Deleting-subpages-warning

ไม่รองรับเนื้อหาของหน้าในภาษาอื่น
จาก วิกิตำรา

คำเตือน: หน้าที่คุณกำลังจะลบมีหน้าย่อย $1 หน้า