วงดนตรี/วงดนตรีสากล/วงออร์เคสตรา

จาก วิกิตำรา
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

วงออร์เคสตรา (Orchestra band)

วงออร์เคสตราหรือวงดุริยางค์สากล ประกอบด้วยเครื่องดนตรี ๔ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเครื่องสายเป็นเครื่องดนตรีหลักของวง กลุ่มเครื่องลมไม้ กลุ่มเครื่องเป่าลมทองเหลือง และกลุ่มเครื่องตี ซึ่งมี ดังนี้

เครื่องดนตรีที่ใช้ในวงดนตรี มีดังนี้

– กลุ่มเครื่องสาย (Strings) ได้แก่ ไวโอลิน วิโอลา เชลโล ดับเบิลเบส และฮาร์ป

– กลุ่มเป่าลมไม้ (Woodwind) ได้แก่ ปิโกโล ฟลุต โอโบ คอร์อังแกลส์ คลาริเน็ต บาสซูน

เบสคลาริเน็ต และคอนทราบาสซูน

– กลุ่มเป่าลมทองเหลือง (Brass) ได้แก่ ทรัมเป็ต ทรอมโบน ทูบา และเฟรน์ฮอร์น

– กลุ่มเครื่องตีและเครื่องประกอบจังหวะ (Percussion) ได้แก่ กลองใหญ่ ฉาบ ไทรแองเกิล

กรับสเปนหรือแคสทาเน็ตส์ รำมะนาหรือแทมบูรีน เบล ก๊อง กลองทิมปานี

และไซโลโฟน

โอกาสที่ใช้บรรเลง วงดนตรีออร์เคสตราใช้บรรเลงเพลงประเภทซิมโฟนี(Symphony) ซึ่งเป็นบทเพลงที่มีการพัฒนาจนสมบรูณ์ที่สุด

บทเพลงที่ใช้บรรเลงในวงดนตรี

วงออร์เคสตราหรือวงดุริยางค์สากลมักใช้ประกอบการแสดงอุปรากรหรือโอเปรา-(Opera) ซึ่งจะใช้ผู้แสดงวงดนตรีไม่เกิน ๖ คน การแสดงเพื่อฟังเพลงโดยเฉพาะ