วิกิตำรา:กล่องผู้ใช้

จาก วิกิตำรา

กล่องผู้ใช้ คือกล่องข้อมูลที่ใช้แสดงสถานะ ความสามารถ ความสนใจของผู้ใช้ เพื่อให้ผู้อื่นได้ทราบ กล่องผู้ใช้มีลักษณะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมขนาดเล็ก และอาจมีรูปประกอบ

ระเบียงกล่องผู้ใช้[แก้ไขต้นฉบับ]