ข้ามไปเนื้อหา

วิกิตำรา:บาเบล

จาก วิกิตำรา
th-0 ผู้ใช้คนนี้ไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ หรือใช้ได้ด้วยความยากลำบาก
th-1 ผู้ใช้คนนี้สามารถใช้ภาษาไทยได้ในระดับพื้นฐาน
th-2 ผู้ใช้คนนี้สามารถใช้ภาษาไทยได้ในระดับกลาง
th-3 ผู้ใช้คนนี้สามารถใช้ภาษาไทยได้ในระดับสูง
th-4 ผู้ใช้คนนี้สามารถใช้ภาษาไทยได้เหมือนภาษาแม่
th-N ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่

หน้านี้อธิบายถึงแม่แบบ {{ผู้ใช้ ภาษา}} ซึ่งแสดงผลถึงความสามารถทางภาษาของผู้ใช้บนหน้าผู้ใช้ แม่แบบนี้ช่วยในการบ่งบอกถึงความสามารถในการสื่อสารโดยแสดงรายการและจำนวนผู้ใช้ที่เข้าใจภาษานั้น ๆ