ข้ามไปเนื้อหา

วิกิตำรา:Nospam

จาก วิกิตำรา

Pages locked from recreation

This pages only collects the pages created by a spambot, to be able to prevent recreation by using the cascading editing protection.

Main

Index.php W/index.php W/w/index.php W/w/w/index.php

Talk

พูดคุย:Main Page/ พูดคุย:Main Page/w/index.php?title=Main Page/w/index.php พูดคุย:W/w/w/index.php?title=w/w/w/index.php

MediaWiki

คุยเรื่องมีเดียวิกิ:Ipb cant unblock คุยเรื่องมีเดียวิกิ:Ipb cant unblock/w/index.php คุยเรื่องมีเดียวิกิ:Ipb cant unblock/w/w/index.php คุยเรื่องมีเดียวิกิ:Ipb cant unblock/w/w/w/index.php คุยเรื่องมีเดียวิกิ:Ipb cant unblock/wiki/MediaWiki talk:Ipb cant unblock/w/index.php คุยเรื่องมีเดียวิกิ:Ipb expiry invalid/index.php คุยเรื่องมีเดียวิกิ:Ipb expiry invalid/w/index.php คุยเรื่องมีเดียวิกิ:Ipb expiry invalid/w/w/index.php คุยเรื่องมีเดียวิกิ:Ipb expiry invalid/w/w/w/index.php คุยเรื่องมีเดียวิกิ:Ipb already blocked/index.php คุยเรื่องมีเดียวิกิ:Ipb already blocked/w/index.php คุยเรื่องมีเดียวิกิ:Ipb already blocked/w/w/index.php คุยเรื่องมีเดียวิกิ:Ipb already blocked/w/w/w/index.php คุยเรื่องมีเดียวิกิ:Ipb already blocked/wiki/MediaWiki talk:Ipb already blocked/w/index.php

คุยเรื่องมีเดียวิกิ:Accesskey-watch