วิกิเยาวชน:ทวีปเอเชีย

จาก วิกิตำรา

อารัมภบท[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

สวัสดี! เอเชีย เป็นทวีปที่มีพื้นที่ใหญ่และประชากรมากที่สุดในดาวโลก มีประชากรมากกว่า 4.3 พันล้านคน และพื้นที่กว่า 44,579,000 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 30 ของแผ่นดินทั่วโลกหรือคิดเป็นร้อยละ 8.7 ของผิวโลกทั้งหมด ทวีปเอเชียเป็นส่วนหนึ่งของทวีปยุโรป และเป็นส่วนหนึ่งของทวีปแอฟริกา กลุ่มประชากรแรกของทวีปเอเชียอยู่ในประเทศอินเดียและประเทศจีน ส่วนของทวีปเอเชียและยุโรป เราเรียกว่า ยูเรเชีย ทวีปเอเชียเป็นบ้านหลังใหญ่ที่สุดของประชากรในโลก (คิดเป็นร้อยละ 60 ของประชากร) ช่วงราวทศวรรษที่ 1400–1600, นักสำรวจชาวยุโรปมาแลกเปลี่ยนทางการค้าในประเทศอินเดีย เรารู้จักทางการค้าเรียกว่า เส้นทางสายไหม ทวีปเอเชียตะวันออกของทวีปติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก ทางใต้ติดมหาสมุทรอินเดีย และทางเหนือติดกับมหาสมุทรอาร์กติก, และทางตะวันตกติดกับยุโรปและแอฟริกาเหนือ

ประเทศชาติ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

  วิกิเยาวชน:ทวีปเอเชีย

Afghanistan Armenia Azerbaijan Bahrain Bangladesh Bhutan Brunei Cambodia China Cyprus Georgia India Indonesia Iran Iraq Israel
Japan Jordan Kazakhstan Kuwait Kyrgyzstan Laos Lebanon Malaysia Maldives Mongolia Myanmar Nepal North Korea Oman Pakistan Philippines Qatar
Russia Saudi Arabia Singapore South Korea Sri Lanka Syria Taiwan Tajikistan Thailand Timor-Leste Turkey Turkmenistan United Arab Emirates Uzbekistan Vietnam Yemen

เอเชียตะวันตกเฉียงใต้

เอเชียเหนือ

เอเชียกลาง

เอเชียตะวันออก

เอเชียใต้

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้


บรรณาธิการ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

คุณสามารถร่วมสร้างสรรค์งานอันเป็นประโยชน์ที่เกี่ยวกับทวีปเอเชีย