วิชวลเบสิกดอตเน็ต/Namespace

จาก วิกิตำรา

ในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นภายใต้แนวคิดของ .NET Framework นั้นประกอบไปด้วยคลาสจำนวนมากมาย ซึ่งการที่จะเรียกใช้งานคลาสจำนวนมหาศาสนั้นเป็นเรื่องที่น่าหนักใจไม่น้อย ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการใช้งานจึงต้องมีการแบ่งคลาสต่างๆ ออกเป็นหมวกหมู่ โดยมีโครงสร้างที่แตกแขนงกันออกไปเหมือนกับต้นไม้ ซึ่งเราเรียกโครงสร้างของคลาสต่างๆ ใน .NET Framework ว่า "เนมสเปซ"(Namespace)

Namespace ที่น่ารู้จัก[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

เนมสเปช คำอธิบาย ตัวอย่างคลาสที่สำคัญ
System.Windows.Forms เก็บคลาสต่างๆ ที่เรานำมาใช้สร้างเป็น Windows Application Form, Button, TextBox, Label, CheckBox, ListBox, RadioButton, MessageBox
System.Web เก็บคลาสที่เรานำมาใช้สร้างเว็บแอพพลิเคชั่นตามแนวคิดของ ASP.NET HttpRequest, HttpResponse, HttpApplication
System.Text เก็บคลาสที่ใช้ในการจัดการตัวอักษร AsciiUnicode, UnicodeEncoding, StringBuilder
System.String เป็นคลาสที่เราใช้จัดการกับสตริง
System.Drawing เก็บคลาสต่างๆ ที่จัดการเกี่ยวกับงานด้านกราฟิกซึ่งเราจะคุ้นในชื่อของ GDI+ Brush, Font, Image, Pen, Region, SystemColor
System.Collections เก็บคลาสที่จัดการเกี่ยวกับคอลเล็คชั่นหลายๆ ชนิด ArrayList, HashTable, SortedList, Queue, Stack
System.Array เป็นคลาสที่ใช้จัดการอาร์เรย์
System.Data เก็บคลาสที่จัดการเกี่ยวกับฐานข้อมูล DataSet, DataTable, DataRow, DataColumn
System.Xml เก็บคลาสที่ใช้จัดการ และประมวลผลภาษา XML NameTable, XmlAttribute, XmlReader, XmlValiationReader
System.Math เป็นคลาสที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์
System.DateTime เก็บสตรัคเจอร์ที่เราใช้จัดการเกี่ยวกับ วันเดือนปีและเวลา
System.IO FileStream, Fileinfo, StreamReader, StreamWriter
System.Net เก็บคลาสที่เกี่ยวกับโปรโตคอลต่างๆ ที่ใช้งานผ่านอินเตอร์เน็ต Cokies, Dns, IPAddress, WebClient, FileWebRequest
System.Diagnostic เก็บคลาสต่างๆ ที่เราใช้ในการดีบั๊ก Debug, EventLog, Trace
System.Security เก็บคลาสที่จัดการเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัย PermissionSet, SecurityManager