หัวเรื่อง:ภูมิศาสตร์

จาก วิกิตำรา

< สังคมศาสตร์ล้างแคชเซิร์ฟเวอร์ของหน้านี้

ภูมิศาสตร์
เนื้อหาของตำราในหัวเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับภูมิศาสตร์ คือ การศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ มนุษย์ และปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นบนพื้นที่และเวลา