ข้ามไปเนื้อหา

อาณาจักรพืช

จาก วิกิตำรา

พืช เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความหลากหลายประเภทหนึ่งของโลก ในปัจจุบันพืชทั่วโลกมีอยู่ประมาณ 300,000 ชนิด เพื่อให้การศึกษาเรื่องอาณาจักรพืชเป็นไปได้โดยง่าย นักวิทยาศาตร์จึงจัดระบบพืชประเภทต่างๆที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันมาไว้ในประเภทเดียวกัน

พืชที่ไม่มีท่อลำเลียง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

พืชที่ไม่มีท่อลำเลียง เป็นพืชที่มีขนาดเล็ก ไม่มีราก ลำต้น และใบที่แท้จริง แต่มีโครงสร้างที่ทำหน้าที่เหมือนราก ลำต้น และใบ ส่วนมากขึ้นในที่ชื่น ได้แก่ พืชจำพวก มอส ลิเวอร์เวิร์ต และฮอร์นเวิร์ต

พืชที่มีท่อลำเลียง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

พืชที่มีท่อลำเลียง เป็นกลุ่มพืชที่สามารถปรับตัวและอาศัยอยู่บนบกได้ดี มีการสร้างเนื้อเยื่อท่อลำเลียงและแร่ธาตุ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม

 • พืชที่มีท่อลำเลียงและไม่มีเมล็ด มีการสร้างสปอร์เพื่อใช้ในการสืบพันธุ์ มีวงจรชีวิตสลับ คือ มีระยะสปอโรไฟต์ และแกมีโทไฟต์สลับกันไป พบได้ทั่วไปในเขตร้อนและที่ชุ่มชื้น ได้แก่ พืชจำพวก หญ้าถอดปล้อง หวายทะนอย ผักแว่น ข้าหลวงหลังลาย ผักกูด
 • พืชที่มีท่อลำเลียงและมีเมล็ด แบ่งเป็นสองชนิด คือ
  • พืชมีเมล็ดแต่ไม่มีรังไช่ห่อหุ้ม มีลักษณะเป็นไม้พุ่ม ไม้เลื้อย ไม้ยืนต้น ลักษณะของเมล็ดจะเป็นเมล็ดเปลือย ไม่มีเนื้อผลไม้ห่อหุ้ม ได้แก่ พืชจำพวก สนสองใบ สนสามใบ ปรง แปะก๊วย
  • พืชมีเมล็ดและมีรังไข่ห่อหุ้ม เป็นกลุ่มพืชที่มีมาก ประมาณ 275,000 ชนิด มีลักษณะสำคัญคือสามารถปรับตัวได้ดีในทุกๆสภาพแวดล้อม แบะมีวิวัฒนาการสูงสุด ส่วนใหญ่มีราก ลำต้น และใบที่แท้จริง มีระบบท่อลำเลียงที่เจริญดีมาก มีดอกเป็นอวัยวะสืบพันธุ์ มีการสืบพันธุ์ที่เรียกว่าปฏิสนธิซ้อน พืชในกลุ่มนี้แบ่งออกเป็นสองประเภท คือ
   • พืชใบเลี้ยงเดียว ได้แก่ ข้าว ปาล์ม มะพร้าว
   • พืชใบเลี้ยงคู่ ได้แก่ มะม่วง มะเฟือง ส้ม

ความแตกต่างของพืชใบเลี้ยงเดี่ยว และพืชใบเลี้ยงคู่[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ลักษณะของพืชใบเลี้ยงเดียว ลักษณะของพืชใบเลี้ยงคู่
มีใบเลี้ยง 1 ใบ มีใบเลี้ยง 2 ใบ
เส้นใบขนานกัน เส้นใบเป็นร่างแห
จำนวนกลีบดอกเป็น 3 หรือ ทวีคูณ จำนวนกลีบดอกเป็น 4, 5 หรือทวีคูณ
ไม่มีการเจริญด้านข้าง มีการเจริญด้านข้าง
ไม่มีระบบรากแก้ว มีระบบรากฝอย มีระบบรากแก้ว
เวลางอกใบเลี้ยงอยู่ใต้ดิน เวลางอกใบเลี้ยงอยู่เหนือดิน
เห็นข้อปล้องชัดเจน เห็นข้อปล้องไม่ชัดเจน