เดอะซิมส์ 2 ทริปซ่าส์

จาก วิกิตำรา

เป็นภาคเสริมของเดอะซิม 2 ในทริปซ่านี้ซิมของคุณสามารถไปพักร้อนได้ตามท่ีต่างๆ