ข้ามไปเนื้อหา

เทคนิคการนำเสนอพาวเวอร์พอยต์/กราฟแบบต่างๆ

จาก วิกิตำรา

Tabulating and Graphing Categorical Data[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

 • Univariate data:
 • Tabulate using a summary table.
 • Graph using a bar chart or a pie chart
 • Bivariate Data:
 • Tabulate using a contingency table.
 • Graph using a compound bar chart.

Summary Table[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

1.    Lists Categories & Number of Elements

2.    Count by Tallying

3.    Show Frequencies (Counts) or Percentages

กราฟวงกลม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ลักษณะ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

 • เน้นที่ส่วนแบ่งของแต่ละชิ้น
 • มักไม่เน้นที่ปริมาณ
 • มักแสดงเป็นเปอร์เซนต์

คำแนะนำ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

 • หลีกเลี่ยงกราฟสามมิติ
 • เรียงจากมากมาน้อย
 • ถ้าไม่มีสีควรใส่ ลวดลาย
 • ไม่ควรมีจำนวนชิ้นมากเกินไป

กราฟเรดาร์[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ลักษณะ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

 • เพื่อแสดงความสมดุลย์ของตัวแปรต่างๆ ในทิศทางต่างๆ

คำแนะนำ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

 • จำนวนตัวแปรทั้ง (หลักและรอง) ควรจะต้องจำกัด

กราฟพื้นที่ผิวสามมิติ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ลักษณะ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

 • ใช้กับสามตัวแปร
 • ใช้แสดงการความสัมพันธ์ในทุกกรณี

คำแนะนำ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

การแสดงผลมีโอกาสที่จะบังกัน

สารบัญ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]