แม่แบบ:ขนาดอักษร/doc

จาก วิกิตำรา
{{fs|ขนาดอักษร%|ข้อความ}}
เช่น

{{fs|150%|ท่านจะเอามารดาไปด้วยฉะนี้ ข้าพเจ้าทั้งปวงก็มิพ้นพระราชอาญาพระเจ้าอยู่หัว}}

แสดงผล

ท่านจะเอามารดาไปด้วยฉะนี้ ข้าพเจ้าทั้งปวงก็มิพ้นพระราชอาญาพระเจ้าอยู่หัว