แม่แบบ:คุณภาพ

จาก วิกิตำรา
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ให้ใส่ แล้วจะแสดงผลดังนี้
{{คุณภาพ|0}} 0%: เนื้อหาส่วนใหญ่ยังมิเสร็จสมบูรณ์.
{{คุณภาพ|25}} 25%: ยังมิเสร็จสมบูรณ์, ยังมิได้สอบทานเนื้อหา หรือยังไม่ได้มาตรฐาน
{{คุณภาพ|50}} 50%: ยังมิได้สอบทานเนื้อหา หรือยังไม่ได้มาตรฐาน
{{คุณภาพ|75}} 75%: เสร็จสมบูรณ์ดี, ได้มาตรฐานแล้ว แต่เนื้อหานั้นสอบทานโดยผู้ใช้เพียงคนเดียว
{{คุณภาพ|100}} 100%: เสร็จสมบูรณ์ดี